Autorius: Mykolas

Savęs vertinimo reikšmė streso įveikai

Autoriai atliko du tyrimus, siekdami išsiaiškinti, ar savęs vertinimas gali būti ašimi, kuri paaiškina skirtumus tarp žmonių streso įveikos. Metaanalizė parodė, kad savęs vertinimas yra susijęs su jaučiamų stresorių kiekiu, jaučiama įtampa, nevengimu įveikti stresą, stresą įveikti problemų sprendimo keliu, tačiau ryšiai, su į emocijas nukreipta įveika, buvo silpni.

Read More