Renkama nauja Geštaltinės psichoterapijos mokymo grupė Vilniuje

(pirmas seminaras 2013.02.01 – 2013.02.03)

Vilniaus Geštalt Institutas renka naują mokymo grupę.

Pirmas mokymo grupės susitikimas įvyks Vilniuje vasario 1-3 d.

Planuojamas dalyvių skaičius grupėje – ne daugiau kaip 10 žmonių.

Registracija vyksta iki sausio 30 dienos telefonu +370 687 80839 arba elektroniniu paštu gestaltmokymai@gmail.com (nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą).

Vieno seminaro kaina 350 LTL (24 valandos).

Seminaro pradžia penktadienį 17:00 – 21:00, savaitgalį užsiėmimai vyksta nuo 10:00 iki 20:00val.

Visą vienerių metų programą sudaro 8 seminarai, iš jų 6 seminarai skirti grupinei terapijai, o kiti 2 – Geštaltinės psichoterapijos teorijai ir metodologijai. Seminarų metinis tvarkaraštis bus suderintas pirmo seminaro metu. Vasarą užsiėmimai vyksta birželio mėn. pradžioje ir rugpjūčio mėn. gale. Pirmos pakopos seminarus planuojame baigti iki 2013.10.01. Seminarus veda Vilniaus ir Rygos Geštalt institutų dėstytojai. Visi dėstytojai yra Europos Geštaltinės terapijos asociacijos nariai.

Vilniaus Geštalt institutas bendradarbiauja su Rygos Geštalt institutu (RGI) ir organizuoja Geštaltinės psichoterapijos mokymus remiantis Rygoje patvirtinta penkerių metų (1600 val.) mokymo programa. Šios mokymo programos standartai yra patvirtinti Europos Geštaltinės terapijos asociacijoje (EAGT). Šiais metais Rygoje iš viso mokosi apie 60 studentų. Vilniuje mokosi 24 mokymo programos dalyviai.

Pirmos pakopos mokymus gali lankyti visi besidomintys psichoterapija žmonės. Norintys tęsti mokymus privalo atitikti pagrindinius reikalavimus psichoterapeuto specialybei. Mokymo programos dalyviai, baigę penkerių metų studijas, parašę baigiamąjį darbą ir išlaikę praktinį psichoterapijos egzaminą gauna RGI Geštalt psichoterapeuto sertifikatą, kuris suteikia teisę be papildomų sąlygų gauti Europos Geštalt terapeuto sertifikatą. Kadangi Rygos institutas yra akredituota mokymo įstaiga Europos Geštaltinės terapijos asociacijoje ir Europos psichoterapijos asociacijoje (EAP), šis sertifikatas yra pripažįstamas Lietuvoje bei suteikia teisę gauti Europos psichoterapeuto sertifikatą (ECP).

Daugiau informacijos galite rasti http://www.gestaltinstitute.eu/lt