SchizofrenijaŠizofrenija yra sunki psichikos liga, kuri smarkiai sumažina individo gebėjimus prisitaikyti ir funkcionuoti visuomenėje (Harvey et al, 2011; Murray and Lopez, 1997). Pablogėjęs socialinis funkcionavimas yra ryškus ir apima įvairias gyvenimo sritis. Siekiant išvengti socialinės negalios, yra vykdomos įvairios psichosocialinės reabilitacijos programos. Viena labiausiai empiriškai pagrįstų psichosocialinės reabilitacijos programų yra H. Brenner, V. Roder, B.Hodel, N. Kienzle, D.Reed, R. Liberman integracinė psichologinė terapija šizofrenija sergantiem asmenim (toliau – IPT).Įrodyta, kad po IPT pagerėja kognityvinis funkcionavimas, socialinis suvokimas ir psichosocialinis funkcionavimas (Roder et al., 2011). Įrodyta, kad po 12 sesijų (kiekviena 60 min.) vertinant kognityvinį ir socialinį funkcionavimą pastebimi statistiškai reikšmingi aukštesni įvertinimai lankusių IPT nei gavusių įprastą gydymą (Zimer, 2006). Šio metodo taikymas lietuviškai kalbančioje populiacijoje nėra tirtas, taip pat Lietuvoje nėra išvystyta psichosocialinės reabilitacijos sistema, sveikatos specialistai stokoja įgūdžių psichosocialinės reabilitacijos srityje. Dėl šių priežasčių svarbu pritaikyti šią empiriškai patvirtintą psichosocialinės reabiliacijos programą Lietuvoje ir tirti jos efektyvumą.  

 

Kviečiame prisidėti prie doc. A. Germanavičiaus ir A. Rotomskis vadovaujamo tarpdalykinio psichologų, medikų ir biofizikų projekto „Integracinės psichologinės terapijos šizofrenija sergantiems asmenims pritaikymas ir efektyvumo vertinimas lietuviškai kalbančiai populiacijoje“. Prisidėdamas Tu gali:

1. Padėti rašant projektus.

2. Prisidėti rengiant terapijos vadovą ar stimuliacinią medžiagą.

3. Prisidėti adaptuojant skales, kurios vertina psichosocialinį adaptyvumą, pozityvius ir negatyvius simptomus, pažintinius procesus.

4. Prisidėti vertinant tyrimo dalyvių būklę testais.

5. Prisidėti dirbant su smegenų tyrimų technika.

6. Organizuoti IPT mokymus sveikatos specialistam.