Žmogaus akies kūno kalba

Ar įmanoma perskaityti kito žmogaus mintis vien žvelgiant jiems į akis? Kokias kūno kalbos ženklus mums siunčia akių judesiai?

Magic-eyeJei tik būtumėt žinoję, kad tie juokingi veideliai, kuriuos paišydavote vaikystėje, vieną dieną taps ištisa pramone. Būtumėte susikrovę gražaus turto. Jums nereikėjo aiškinti, kad žemyn nuleisti antakiai reiškia pyktį, į viršų pakelti ― liūdesį, lenkti ― nuostabą. Instinktyviai žinodavote, kad akys gali daug papasakoti apie tai, ką žmogus galvoja ir jaučia.

Paslaptis tokia, kad gebėjimas skaityti kito žmogaus mintis iš akių judesių išsivysto maždaug ketverių metų. Tačiau apie akių teikiamą informaciją galima sužinoti daug daugiau  nei tai, ką atspindi paprasti veido piešinukai.

Vien žmogaus žvilgsnio kryptis gali atverti ištisus klodus informacijos apie tai, kas vyksta žmogaus galvoje. Koordinuoti akių judesiai į tą pačią pusę (angl. CLEMS, Conjugate lateral eye movements) yra nevalingi akių judesiai į kairę ir į dešinę. Jie gali padėti nustatyti, ar žmogus tuo metu mąsto simboliais ar vaizdais. 1999 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad žmonės daugiausiai žvelgia dešine ar kaire kryptim, ir kad 75% jų akių judesių nukreipti viena iš šių krypčių. Tai gali labai padėti nustatyti, ar bendraujate su analitinio mąstymo žmogumi, kuomet dominuoja kairysis smegenų pusrutulis ir žvilgsnis krypsta dešinėn, ar su kūrybinga asmenybe, kuomet dominuoja dešinysis pusrutulis ― toks asmuo paprastai kreipia žvilgsnį į kairę.

Meluojančios akys

Kalbame apie kitokią situaciją, jei nesistengiate įvertinti žmogaus minčių modelių, bet tiesiogiai jam užduodate klausimą. Blifaloo straipsnis „Akių judesių kryptis ir melavimas“ smulkiai aptaria, kaip galima iš žmogaus žvilgsnio krypties nuspręsti, ar jis nuoširdus. Iš krypties, kuria žmogus žiūri, galima nustatyti, ar žmogus konstruoja, ar prisimena informaciją. Tarkime, jei paprašote žmogaus apibūdinti kokį epizodą ir jis pažvelgia į viršų ir į kairę (iš jūsų pusės), vizualinės konstrukcijos kryptim, greičiausiai jis tai išsigalvoja, o ne prisimena. Žvilgsnis žemyn gali reikšti kaltę ar gėdą, nes žmogus žino, kad šneka netiesą.

Šiuos ženklus vertinkite apdairiai. Šių požymių išmanymas neapsaugo nuo nesusipratimų. Dr. Bella DePaulo, Virdžinijos universiteto psichologė, 1986 m. nustatė, kad žmonės tiki labiau išmanantys kūno kalbą nei iš tiesų nutuokia. Dauguma tvirtino, kad jei žmogaus akys „laksto“, jis meluoja. Žmogaus kūno kalba, kai jis ar ji yra priverstas (-a) gintis nuo kaltinimų melavus, yra tokia pati kaip ir žmogui iš tiesų meluojant. Neurolingvistinio programavimo ekspertai (NLP) įspėja, kad pagrindinė taisyklė yra kliautis bent keturiais kūno kalbos ženklais, jei norite pasidaryti teisingas išvadas apie žmogaus mintis.

Akys ir pojūčiai

Žvilgsnis į žmogaus akis taip pat gali padėti pasakyti, ar žmogus tuo metu yra pasitelkęs vizualinį, garsinį ar kinezetinį mąstymą.

Vizualus mąstymas reiškia, kad žmogus paremia savo mintis vaizdais. Akys žiūri  į viršų arba į priekį arba nenukreiptos į nieką.

Mąstant garsais, mintys išreiškiamos kaip garsai. Tokiu atveju žmogus žiūrės į šalis, ausų kryptimi.

Kinezetinis mąstymas reiškia, kad žmogus jums išreiškia savo jausmas. Akys dažniausiai žiūri žemyn. Sujungę šias žinias su tuo, ką jau žinote, dabar galėsite remtis keliais papildomais ženklais, kai spręsite, ar žmogus jaučia kaltę, ar tai gili introspekcija.

Akys ir flirtas

eyesJei žmogus žiūri kitam tiesiai į akis, peršasi mintis, kad jis labiau linkęs dominuoti nei paklusti. Kaip 1991 m. teigė Dr. Robertas Giffordas savo pranešime žurnalui „Journal of Personality and Social Psychology“ (liet. „Asmenybės ir socialinės psichologijos žurnalas“), dauguma žmonių klaidingai mano, kad tiesioginis žvilgsnis reiškia, kad žmogus linkęs dominuoti. Tiesą sakant, yra atvirkščiai: paklūsti pasirengęs žmogus stebės dominuojantį partnerį ir dažniau žvelgs į jo akys, gaudydamas reakcijas. Tikslesnis indikatorius yra akių judesiai, stebimi kartu su kūno kalba, tarkime, dominuoti linkę asmenys dažniau žaidžia su po ranka papuolusiais daiktais nei nusileisti linkę žmonės.

Dar viena žemyn orientuota akių judesių kombinacija yra staigus akių kontaktas, o tuomet ― žvilgsnis žemyn. Tą dažnai daro flirtuojančios moterys. Tokį žvilgsnį taip pat galima būtų laikyti paklusnumo ženklu. Bet kaip ir kalbant apie kitokius akių judesius, Susana Rabin, komunikacijų konsultantė ir knygos „101 flirto būdas“ (angl. „100 Ways to Flirt“) autorė, pažymi, kad flirtuojant be akių kontakto svarbi ir kūno kalba. Flirtuojant akių kontaktas ir kitoks bendravimas tarp žmonių gali vykti įvairiomis formomis.

BBC santykiams skirtame puslapyje išspausdintame straipsnyje buvo aprašyta, kaip iš akių judesių galima nustatyti, koks žmogaus santykių su kitu žmogumi lygmuo ir ar pasiektas flirto lygmuo. Tai vadinamo flirto trikampiu. Akys juda iš vienos trikampio pusės į kitą ir žemyn į  trikampio apačią. Kai situacija perauga į flirtą, šis trikampis išsiplečia ir apima visą kūną. Įdėmus žiūrėjimas į lūpas laikomas gana geidulingu veiksmu. Kitu asmeniu susidomėjęs žmogus taip pat dažniausiai greičiau mirksi, o jų lėliukės būna išsiplėtę. Greičiausiai dėl to, kad stengiasi geriau įsižiūrėti. Kiras žmogus nevalingai perims mirksėjimą.

Akivaizdu, kad kai mus patraukia koks nors žmogus, antakiai šiek tiek pakyla ir nusileidžia. Jei kitas žmogus atsako tuo pačiu, jie dažniausiai nevalingai atkartoja gestą. Iš savo vaikystės prisimenu vilką iš animacinio filmuko, kurio antakiai pakildavo, pamačius Raudonkepuraitę. O gal maišau su Groucho Marksu. Sunku ir atskirti.

Verslo santykiuose akių kontaktas lieka akių lygyje, žemutė trikampio apačia bus sulig nosies nugarėle. Jei bendrauja draugai, trikampio apačia sieks burną.

Išvados

Žinodami šią informaciją, turėtumėte gebėti skaityti kitų mintis vien iš akių kontakto…Na, ar bent piešti kur kas tikslesnius veidukus.