ĮVADINIS PSICHOTERAPIJOS KURSAS

(Kognityvioji ir elgesio psichoterapija)

specialiųjų profesinių podiplominių studijų kursas Lietuvos sveikatos mokslų universitete

 

Informuojame, kad nuo 2013 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Elgesio medicinos institute pradedamas specialiųjų profesinių podiplominių studijų kursas „Įvadinis psichoterapijos kursas (Kognityvioji ir elgesio terapija)“.

Apie studijų kursą:

akmuo lapelisKursas skirtas visų specialybių gydytojams ir psichologams, norintiems gauti išsamias teorines ir praktines šiuolaikinės psichoterapijos žinias ir įgūdžius, reikalingus dirbti psichoterapeuto darbą.  Kaip vyraujanti psichoterapijos kryptis ir metodikos bus dėstoma kognityvioji ir elgesio terapija, tačiau bus dėstomos ir kitos  psichoterapinės metodikos, kurios naudojamos šiuolaikinėje praktikoje. Baigusiems mokymus gydytojams bus išduodamas LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimas, leidžiantis užsiimti siaura medicinos praktika – psichoterapija Lietuvos Respublikoje (SAM įsakymas Nr. V-680 (2004 09 29)). Psichologų psichoterapinė praktika kol kas nereglamentuota, tačiau baigusieji šias studijas gaus maksimalų šiuo metu esančio universitetinio specialiųjų profesinių studijų podiplominio mokymo kursą psichoterapijos srityje. Mokymas vyks remiantis LSMU patvirtina programa (kodas KMU 668).

Tos pačios trukmės panašūs įvadiniai psichoterapijos kursai, tik besiremiantys daugiau psichodinaminės krypties mokyklomis, šiuo metu veikia VU ir LSMU.

Programa registruota VU ir LSMU podiplominių studijų sistemoje www.medas.lt (kodas KMU 668).

Apie kognityviąją elgesio terapiją:

Kognityvioji ir elgesio psichoterapija, pasaulyje gyvuojanti jau ketvirtą dešimtmetį šiuo metu dominuoja visose išsivysčiusiose valstybėse ir pasižymi visais bruožais, reikalingais šiuolaikinei įrodymais pagrįstai  medicinos ir psichoterapijos sričiai: a) jos efektyvumas įrodytas klinikiniais tyrimais daugumos psichikos ir elgesio sutrikimų gydymui, b) ji turi neginčijamą teorinį pagrindimą, c) yra palyginti trumpa, ir pasižymi geru sąnaudų/efektyvumo santykiu, d) turi didelę edukacinę ir išliekamąją vertę, e) yra struktūriška ir todėl jos efektyvumas lengvai palyginamas su kitais gydymo metodais (pvz., farmakoterapija), f) ją nesunkiai  išmoksta specialistai ir įsisavina klientai. Kognityvinė ir elgesio terapija yra viena iš labai nedaugelio metodikų, kurios sąnaudas išsivysčiusiose valstybėse dengia ligonių kasos.

Kursantams bus suteikta reikalinga studijoms mokomoji metodinė medžiaga (knygos, konspektai, diagnostikos ir gydymo algoritmai bei rekomendacijos, mokomoji video medžiaga).

 

Mokymuose gali dalyvauti: gydytojai (visų specialybių)  ir psichologai.

Mokymų apimtis: 3 metai (6 semestrai), apimtis valandomis – 4800 val., apimtis naujaisiais ECTS kreditais – 180. Studijos planuojamas 1-2 ilgus savaitgalius (penkt., šešt., sekm.) per mėn. arba blokais po savaitę, tačiau galutinis grafikas bus aiškus tik sudarius grupę. 2012 gruodžio mėnesį vyks organizacinis susirinkimas, kuriame bus pateikta išsami informacija apie kursus.

Programos vadovai – hab. dr. Robertas Bunevičius ir dr. Julius Neverauskas

Mokymas vyks: LSMU Elgesio medicinos institute Kaune (didžioji dalis) ir Palangoje lietuvių kalba.

Kaina: 2506,77 Lt pusmečiui (vienam semestrui).

Išsamesnė informacija ir registracija: Reda Repečkaitė reda.repeckaite@neuromedicina.lt., mob.tel. 861031301.

 

Registruojantis prašome su diplomų (patvirtinančių medicininį arba psichologinį išsilavinimą) kopijomis el.paštu reda.repeckaite@neuromedicina.lt.  Papildomai nurodykite, jeigu formaliai baigėte kognityviosios ir elgesio terapijos arba kitų psichoterapijos krypčių mokymus ar juose tebesimokotės. Registruotis norinčiuosius kviečiame iki 2012 gruodžio 1d.

Būtume dėkingi, jeigu perduotumėte šią informaciją ir savo kolegoms.