Teorinis – praktinis seminaras dirbantiems ugdymo ir pagalbos vaikui, šeimai srityje:
psichologams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems pedagogams, pedagogams,
Vaiko gerovės komisijos nariams, tėvams.

Naujos pagalbos vaikui ir šeimai galimybės.
Ką atskleidžia sisteminė-fenomenologinė psichologija

 ir šeimos konsteliacija?

 

Sisteminė-fenomenologinė psichologija ir psichoterapija padėjo pažinti eilę vaiko, asmens ir šeimos gyvenimo dėsnių, suprasti sunkius klausimus ir rasti naujus gerus sprendimus ten, kur anksčiau tai sekdavosi sunkiai. Jos metodas – šeimos konsteliacija (išdėstymas) – leidžia padaryti matomais žmogaus, ar šeimos vidinio pasaulio – vidinių vaizdinių turinį (kurie įtakoja emocijas, pojūčius, elgesį), išanalizuoti juos. Parodo centrinę klausimo liniją, padeda pažinti  asmenyje, šeimoje netgi per kelias kartas veikiančias jėgas, jausmus, elgesį, ir surasti efektyvius sprendimus, juos įgyvendinti.

 

Suprasdami vaiko, asmens, šeimos, giminės ryšius ir juose veikiančias jėgas, mes galime laisviau pažvelgti į sunkumus, žmones juose, daugiau suprasti, susikalbėti ir efektyviau padėti ne tik vaikui, asmeniui, bet ir visai šeimai, specialistui. Su sisteminiu požiūriu ir šeimos konsteliacija galima pakankamai pažinti situaciją ir efektyviai padėti sunkumus išgyvenančiam vaikui, asmeniui netgi per kitus šeimos narius ar pagalbos specialistą, pedagogą.

 

Tiriami klausimai:

  • Vaikų elgesys ir santykiai šeimoje, mokykloje, aplinkoje ir gyvenime
  • Socialinė adaptacija, reabilitacija, ugdymas, auklėjimas, mokymosi motyvacija
  • Specialisto ir vaiko, tėvų santykiai, konfliktai, jų sprendimai
  • Pagalba kitiems. Pagalbos davimas ir priėmimas

Taip pat – kaip kyla ir kaip padėti:

  • Apsunkintos būsenos, emocijos  (liūdesys, depresija, nerimas, pyktis, agresija, baimė…)
  • Priklausomybės, įvairūs emociniai, funkciniai sutrikimai,
  • Likimų sunkumai, pasikartojimai, skaudūs įvykiai, traumos, jų pasekmės
  • Savirealizacija, branda, sėkmė, laimė, santykis su Gyvenimu, kiti klausimai

 

Praktinėje dalyje galėsime atlikti kelis diagnostinius ar terapinius darbus. Kviečiame pasinaudoti šeimos konsteliacija kaip ypač efektyvia supervizijos priemone – tiek specialisto – vaiko (tėvų) santykiui, tiek vaiko, jo šeimos situacijos, pagalbos galimybių pažinimui ir sprendimams. Peržvelgiant sunkesnius atvejus padėtų trumpa informacija apie kliento šeimos ir tėvų kilmės šeimų sudėtį, bei svarbius, reikšmingus įvykius šeimoje, giminėje.

 

Sisteminis pažinimas, bei šeimos konsteliacijos efektyviai naudojami ir kaip pažinimo, diagnostinė, ar pagalbos priemonė derinant su kitomis pagalbos, konsultavimo, terapijos, ugdymo priemonėmis.

 

2013 m. rudenį prasideda Sisteminės – fenomenologinės psichoterapijos ir šeimos konsteliacijos metodo mokymai Lietuvoje, kuriuose gali dalyvauti ir Jūsų specialistai profesiniam ir asmeniniam augimui.

 

Seminarą veda:

Kazimieras D. Daugėla
Sisteminės-fenomenologinės psichlogijos terapeutas, dėstytojas.

tel.: 8 637 74700, www.konsteliacijos-d.lt

Seminaro kaina 50 -100 Lt. Išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

Reikalinga išankstinė registracija:  el.p.: k.isdestymai@gmail.com, tel.: 8 637 74700

Nurodykite: mokyklos pavadinimas, įmonės kodas, adresas. Ar mokėjimas bus grynais, ar pavedimu.

 

ATSILIEPIMAI
po susitikimo su Sistemine-fenomenologine psichologija ir šeimos konsteliacija

Labai daug galvojau po užvakarykščio seminaro. Kad tai galingas metodas, tai abejonių nekyla. Aš šiandien kai ką pritaikiau iš seminaro – tiesiog kaip hipotezę sau išsikėliau ir… ji pasitvirtino. Aišku, iki to seminaro,  man nebūtų kilusi mintis apie tokias hipotezes. Tad iš tiesų informacija naudinga labai. Kitu – supervizijos atveju, kai su Šeimos konsteliacija pažvelgėme į konsultuojamo kliento klausimą, tapo aiškesnis ir  sutvirtėjo supratimas apie darbo galimybes bei ribas, būsimus konsultavimo žingsnius.

Psichologė Daiva. 2011.11

Labai džiaugiuosi, kad teko galimybė dalyvauti seminare apie šeimos konsteliaciją. Jei kas būtų papasakojęs, nelabai būčiau patikėjusi, kad galimas toks metodas, kuris gali padėti ir darbe, ir asmeniniame gyvenime. Dalinuosi sužinotomis mintimis su draugėmis, kolegėmis. Ir visos pritaria, kad tikrai tai yra svarbūs dalykai, kuriuos mes žinome kaip liaudies išmintį, perduodamą iš kartos į kartą. O pasirodo, tai yra mokslu įrodytos tiesos. Džiaugiuosi prisilietus prie naujų matymų ir tikiuosi, kad tikrai norėsiu ir galėsiu dar labiau gilintis į šį metodą.

Socialinė pedagogė Rūta. 2012

Daugiau kaip prieš 6 metus įvyko lemtingas susitikimas su sistemine-fenomenologine psichologija ir jos metodu – šeimos konsteliacija, tapęs nauju mano profesinio ir asmeninio gyvenimo etapu. Dirbant psichologe daugiausiai su vaikais, jų tėvais, globėjais bei mokytojais, anksčiau dažnai susidurdavau su jausmu, kad pats konsultavimo procesas dažnai primena klaidžiojimą, ir galiu padėti tik iki tam tikros ribos, už kurios lieka neaiškumas, o problema tik sušvelnėja. Žinoma, man norėjosi pilnavertiškesnio pastangų rezultato. Pradėjus naudoti sisteminį-fenomenologinį požiūrį, kur į klientą žvelgiama ryšyje su jo šeimos/giminės nariais, jų jausmais ir likimais, – atsivėrė naujos galimybės. Turint šias žinias užtekdavo keleto, kartais ir vienos konsultacijos, kad rasti sunkumo priežastį ir problemos sprendimą. O šeimos konsteliacija (išdėstymas) leido kaip žemėlapyje pamatyti vietą, kur klientas šiuo metu yra, kur jis užstrigęs, ir kas padėtų jam išsilaisvinti, bei toliau judėti gyvenimo keliu.

Psichologė D.D. 2011.

Dėkoju jums už seminarą, kuris padėjo visų pirma geriau suprasti save ir savo problemas. Seminaras buvo vertingas tuo, ką teko patirti, dalyvaujant jame. Stiprūs jausmai, netikėtos įžvalgos, įsisąmoninta ryšių tarp šeimos narių svarba ir įtaka vienas kitam. Šis patyrimas leido suprasti šio metodo veiksmingumą, įvertinant šeimos veiksnius problemos atsiradimui, plėtotei ir sprendimui.

Psichologė R. S. 2011

Mokykloje  kas dieną matomos problemos, susijusios su tarpusavio santykiais, mokymosi motyvacijos stoka, negebėjimu mokytis…  Kazimiero Daugėlos paskaitose ir šeimos konsteliacijų seminaruose įgytos žinios bei patirtis man padėjo geriau pažinti mokinius, suprasti jų elgesį, padėti jiems patiems susivokti. Taip pat – ir kaip motinai savo vaikų, ir kaip mokytojai – giliau pažvelgti į vaikus, jų aplinką, su didesniu supratimu ir priėmimu jaustis ramiau ir laisviau sunkesnėse situacijose, sėkmingiau rasti gerus sprendimus.

Mokytoja N. Š., gimnazija. 2009-2011

Iš daugelio atvejų, pasidalinsiu vienu trumpu darbu, davusiu gerą rezultatą. Šešiametė mergaitė, pradėjusi lankyti parengiamąją klasę, po keleto mėnesių nebenorėjo eiti į mokyklą. Rytais ją pykindavo, ji nevalgydavo, pasidarė verksminga, uždara. Lyg logiška buvo gilintis kas vyksta su mergaite klasėje, namie. Bet aš, remdamasi sistemine-fenomenologine psichologija, atlikau nedidelį testą su vaiku ir mama, kuris parodė, jog iš tiesų dukra iš meilės mamai perėmė jos neišgyventą skausmą, bei savo ašaromis ir atsisakymu gyventi pilnavertiškai, priminė tai tėvams. Tėvams priėmus savo jausmus, dukra nustojo verkti, pradėjo valgyti ir vėl noriai lankė mokyklą. Sisteminis požiūris man padeda ir darbe, ir asmeniniame gyvenime. Linkiu, kad kuo daugiau pagalbos, ugdymo specialistų įgytų šias žinias. Tai padėtų dirbti efektyviau, greičiau pasiekti pilnavertiškesnį rezultatą ir jų klientai jaustųsi laimingesni.

Sėkmės profesiniame ir asmeniniame augime. Psichologė D.D. 2011.

Dėkoju gerb. Kazimierui Daugėlai už seminarą. Suprantama, per 8 valandas sunku, gal net neįmanoma, perteikti gilios ir gana sudėtingos teorijos ir subtilios praktikos. Bet mes turėjome galimybę prisiliesti prie šeimos konsteliacijų metodo esmės. Tai giliai humanistinėmis pažiūromis grįstas metodas. Jis įtvirtina absoliučią asmens vertę ir įgalina atskleisti pozityviąsias žmogaus galias. Norėtųsi sužinoti daugiau, plačiau. Labai patiko šios teorijos dvasingumas ir dermė su krikščioniškosiomis vertybėmis. Dėkojame už profesionalumą, geranoriškumą, kantrybę, atsakant  į daugybę klausimų, svarstymų, abejonių. Linkime Jums sėkmės darbuose ir tikimės dar susitikti.

Ramutė Orenienė. Psichologė, Alytaus psichologinės pagalbos tarnybos „Viltis“ pirmininkė. 2011.11