Vš.Į. SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ CENTRAS

KVIEČIAME MOKYTIS

 

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA
IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS pagal Bert Hellinger

 

Bazinis konsultanto kursas

Psichologams, psichoterapeutams, konsultantams, gydytojams,
socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitų specialybių atstovams,
taip pat visiems pageidaujantiems ir asmeniniam augimui, tobulinimuisi

psichologijaKursas vykdomas bendradarbiaujant su Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų institutu (ISKR). Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).

Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Tai suteikia galimybę išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus gauti ISKR sertifikatą, turintį tarptautinį pripažinimą, tapti IAG – Vokietijos tarptautinės sisteminių sprendimų draugijos nariu. Specialistai gauna Maskvos Aukštosios psichologijos mokyklos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos, kaip kvalifikacijos kėlimas, bei siekiant Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikacijos.

Grupės pagrindinė dalis – psichologinės sveikatos, socialinio darbo ir švietimo specialistai.

 

KURSO SUDĖTIS IR TRUKMĖ:

Programos trukmė 384 akad. valandos dviejų metų laikotarpyje. Iš jų:

Teorijos ir metodo mokymai – 8 seminarai-moduliai po 3 dienas po 8 val. (viso 192 val.)

Praktika su sertifikuotu specialistu – ne mažiau kaip 128 val. (8 moduliai po 2 dienas po 8 val.).

Supervizija – 2 seminarai po 4 dienas po 8 val. (viso 64 val.)

Kurso metu reikalinga atlikti:

– ne mažiau kaip 4 asmenines konsteliacijas kaip klientui (dabartinė šeima, tėvų šeima, aš ir motinos giminės dalis, aš ir tėvo giminės dalis),

– giminės sistemos rekonstrukciją pagal genogramą (ne mažiau kaip 3-4 kartos),

– savarankiškai pravesti ne mažiau kaip 5 konsteliacijas.

Kursas vyks Vilniuje, (g.b. dalis Kaune – jeigu dauguma dalyvių bus iš kitų miestų). Seminarai vedami lietuvių ir rusų kalbomis. Lietuvių kalba – 4 seminarai ir 5 praktikos moduliai. Rusų kalba vyks 4 seminarai, 3 praktikos moduliai ir supervizija – egzaminas. Esant grupės poreikiui, bus vertimas į lietuvių kalbą. Kad visi dalyviai galėtų geriau įsisavinti tiek medžiagą, tiek terapinio darbo subtilumus, bus teikiami paaiškinimai rusų, arba lietuvių kalba, vertimai.

Kurso pradžia –sausio 11 d. Mokymo kurso seminarai vyks kartą per 2 mėn. savaitgaliais V-VI-VII (trys dienos skirtos geresniam patyrimui). Praktiniai užsiėmimai – savaitgaliais VI-VII kartą per 2 mėn. Priklausomai nuo susiregistravusių dalyvių, gali būti pradžioje pravestas „0“ modulis susipažinimui su metodu ir mokymu, kad dalyviai galėtų geriau apsispręsti dėl dalyvavimo. Su praktiniu panaudojimu dalinai galima susipažinti nuolatos vykstančiuose seminaruose visuomenei Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (inf.:www.konsteliacijos-d.lt). Taip pat numatomi specialūs susipažinimo seminarai specialistams įvairiuose miestuose. Praneškite jeigu pageidaujate dalyvauti.

Numatytos datos (gali būti koreguojamos)

Mokymo moduliai:

 

I. 2013.01.11-13 -ISKR – Andrey Vasiljev

II. 2013.03.8-10 – Kazimieras D.Daugėla

III. 2013.05.10-13 -ISKR – Irina Ishchenko

IV. 2013.09.6-8  – Kazimieras D.Daugėla

V.2013.11.8-10 – Kazimieras D.Daugėla

VI.2014.01……. – Kazimieras D.Daugėla

VII.2014.04……. ISKR dėstytojas, arba dėstytojas iš Vokietijos

VIII. 2014.06. ….. – ISKR – Michail Burniashev

IX. …… – supervizija ir egzaminas I – Kazimieras D.Daugėla ir ISKR dėstytojas

X. 2014.07. …..  – supervizija ir egzaminas II

– ISKR dėstytojas – supervizorius Michail BurniashevPraktikos grupės:

 

I. 2013.02.9-10

II. 2013.04.13-14

III. 2013.06.8-9

IV. 2013.10.12-13

V.2013.12.7-8

VI.2014….

VII.2014….

VIII.2014….

Vadovai
Kazimieras D.Daugėla,

Nikolaj Lobanov, Liuba Kogan

 

KAINA:
600 Lt už 3 dienų seminarą – mokymo modulį. Praktiniai užsiėmimai: 300 Lt už 2 dienų užsiėmimą. Viso : 8400 Lt., per 2 metus, sumokant už kiekvieną užsiėmimą. Keliems dalyviams galimos nuolaidos.

Tęsiant mokslą tolimesniam kvalifikacijos kėlimui, arba terapeuto kvalifikacijai, 2013-2016 m. vyks papildomi mokymai:

Struktūrinės ir „vidinių dalių“ konsteliacijos – 224 akad.val.

Sisteminė terapija ir konsultavimas – 224 akad.val.

Specialus Sisteminių konsteliacijų tobulinimosi kursas – ne mažiau kaip 384 akad.val.

Registruotis ir dėl papildomos informacijos, bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

Kazimieras D. Daugėla

8 637 74700, el.p.: k.isdestymai@gmail.com
www.konsteliacijos-d.lt

Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, išsilavinimą, specialybę, miestą, kontaktinius duomenis – tel.nr., el.pašto adresą. Ar reikalingas susipažinimas su šiuo metodu „0“ modulyje (terapinis seminaras -klientų situacijų sprendimai, darbas rate, paaškinimai). Ar reikalingas vertimas seminaruose, kurie vyks rusų kalba.

Jūsų kolegų, specialistų rate galime surengti papildomus seminarus susipažinimui su šia sritimi.

Kurso dėstytojai:

 • Programos vadovas ir supervizorius ps.m.kand. Michail Burniašev – Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų instituto (Maskva) direktorius. Baigė Miuncheno sisteminės šeimos terapijos institutą (Vokietija), Visloch sisteminių sprendimų institutą (Vokietija), B.Hellingerio ir G.Vėberio mokinys, yra B.Helingerio instituto dėstytojų sąraše. Sisteminės terapijos ir konsultavimo srities knygų leidėjas ir mokslinis redaktorius, mokymų programų vadovas ir  vedantysis specialistas. Šeimos ir individualus psichoterapeutas su  daugiau kaip 12 metų praktika. Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos psichoterapijos krypčių pripažinimo komitete vadovauja krypčiai sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir konsultavimas, sisteminės konsteliacijos.
 • Andrey Vasiljev – klinikinis psichologas, šeimos sisteminis psichoterapeutas. Eriksono hipnozės ir transpersonalinės terapijos specialistas.
 • Irina Ishchenko – psicholog.m.kand., „Šiuolaikinės praktinės psichologijos instituto“ (Kijevas, Ukraina) direktorė,  IAG (Vokietijos tarptautinė sisteminių sprendimų draugija) specialistė, pozityviosios psichoterapijos ir Miltono Eriksono hipnoterapijos specialistė.
 • Kazimieras D.Daugėla – Sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos terapeutas, sisteminio organizacijų konsultavimo specialistas.
 • Liuba Kogan – psicholog.m.kand., Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narė (RPPL), sisteminė terapeutė, gyvena ir dirba Latvijoje, Rygoje.
 • Nikolaj Lobanov – sisteminės konsteliacijos specialistas, gydytojas-manualinis terapeutas.

Programos partneris – Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų Institutas:

Институт консультирования и системных решений

Тел.: +7 495 518 2594, +7 495 744 6260, e-mail: rasstanovka@yandex.ru, http://www.mostik.org/

 

 

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA
IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS

psichoterapijos krypties kilmė

Ši psichoterapijos kryptis pradėjo savo vystymosi kelią kaip vokiečių psichoterapeuto Bert Hellinger tyrimai ir atradimai. Po poros dešimtmečių darbo su jo išvystyta Šeimos konsteliacijos metodika, 1993 metais išėjus jo darbus aprašančiai knygai, B.Hellingerio patirtis ir atradimai, jo vedami seminarai pradėjo plisti milžinišku greičiu. Ir dažnai tik pabuvojus šiuose seminaruose, bei susidūrus su praktiniais pagalbos atvejais, galima suprasti šitokį plitimą. Dabar jau yra įvairiomis kalbomis išleista virš 50 knygų, įkurti institutai Vokietijoje ir kitose šalyse, toliau nagrinėjantys šiuos sisteminius klausimus. Tai Sisteminis pažinimas, apimantis transgeneracinius ryšius ir lauko teoriją, – sisteminiai nematomi ir iki tol sunkiai suprantami asmens ryšiai, lemtingi nesąmoningi likimų persipynimai, vidinio pasaulio dinamikos, sąžinės veikimas – kas atvėrė naujas konsultavimo ir terapijos erdves, bei galimybes.

Tai vystosi toliau kaip savarankiška Sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos kryptis su savo sritimis šeimos, individualios, organizacinės, sveikatos psichologijoje ir terapijoje. Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos įtraukta kaip viena iš psichoterapijos krypčių, vyksta jos integracijos procesas kitose šalyse.

 

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA

Sisteminės fenomenologinės psichoterapijos pažinimas, – kad kiekvienas mūsų yra dalis įvairių socialinių sistemų, o visų pirma – šeimos, giminės, kaip pirminių ir svarbiausių sistemų, į kurias besąlygiškai įeiname tiesiog kartu su atėjimu į Pasaulį.

Sisteminis požiūris žvelgia į žmogų, kaip visada esantį bendroje sąveikoje su aplinkiniu pasauliu, kitais žmonėmis ir šeimos, giminės, ar kitomis socialinėmis sistemomis. Žmogus pats sau neegzistuoja, jis visada, daugiau ar mažiau susijęs su savo aplinka. Jo jausmai, išgyvenimai, mąstymas, pojūčiai, net „atsitiktiniai“ įvykiai dažnai yra sąveikaujantys, ar net sąlygoti šeimos, giminės, ar kitos sistemos, kuriai jis priklauso.

Fenomenologija – kaip visa tai šiuo gyvenimo momentu, šiame etape asmens ir šeimos gyvenime unikaliai reiškiasi, veikia, vystosi. Kokios individualios galimybės pokyčiams, augimui.

 

Sisteminio požiūrio ir jo metodo “Sisteminės šeimos konsteliacijos” dėka pavyko atskleisti neišvengiamus Gyvenimo ir santykių dėsnius, visąlaik egzistuojančius Šeimos, giminės ir kitose socialinėse sistemose, kurių nepaisymas dažniausiai veda prie sunkumų ir rimtų pasekmių, o laikymąsis – sudaro sąlygas geriems ir augantiems santykiams, sveikatai, ugdo, suteikia jėgas, resursus, ir laimina. Dažnai ne tik dabartiniai asmeniniai procesai, raidos, savirealizacijos tendencijos, ar sunkumai, santykių konfliktai išreiškia konkrečius paties asmens, ar jo šeimos, giminės gyvenimo ir istorijos įvykius, konfliktus, sužeidimus, ar traumas, bei sisteminių ir kitų gyvenimo dėsnių pažeidimus, turi su jais ryšį, ar yra jų pasekmė. Dažnai su tuo yra susiję ir ligos, simptomai, psichosomatiniai, fiziologiniai sutrikimų procesai, bei priklausomybės. Gali būti, kad būtent šiame – nesąmoningame asmenybės, šeimos lygyje yra palaikomi. Gyvenimo, santykių tikslų nepasiekiamumas ir konfliktai taip pat gali būti susijęs su tuo, kad asmuo yra “užimtas” kažkurioje sisteminėje funkcijoje ir nėra pilnai nei dabartyje, nei savo gyvenime.

Kaip fiziologinė-genetinė informacija, taip ir sisteminė informacija, psichologiniai modeliai, procesai, išgyvenimai egzistuoja ir „keliauja“ – iškyla po eilės metų, ar perduodami per kartas kaip palikimas. Tiek stiprinantys, auginantys, tiek sunkinantys – jeigu sunkus patyrimas savo laiku šeimoje nebuvo tinkamai priimtas, išgyventas. Ir mūsų pačių pamirštas, ar išstumtas patyrimas, bei sisteminių santykių dėsnių pažeidimai dažnai turi panašią įtaką.

Kuomet klientas ar šeimos narys sąmoningai, ar nesąmoningai priešinasi pokyčiams, pagalbai, dažnai tai susiję būtent su sisteminiu lojalumu svarbiam asmeniui, identifikacija (net jeigu to asmens jis ir nematęs), arba atlikimu visai jo sistemai svarbios funkcijos. Tuomet atsitraukimas nuo sunkumo, ar pozityvūs pokyčiai jo vidiniame pasaulyje gali būti priimti kaip išdavystė. Dėl šių priežasčių kartais sunkiai skinasi kelią geri kitos terapijos, pagalbos, augimo žingsniai, ar netgi grįžtama atgal. Šiais atvejais sisteminis supratimas ir konsteliacijos metodas (vidinio pasaulio paveikslų išdėstymas), derinant su kitais metodais, gali ypač padėti suprasti kas vyksta ir rasti, bei įgyvendinti gerus sprendimus.

Be abejo, su sisteminiu supratimu, metodika tiriami ir asmens bei šeimos gyvenimo procesai, kur Gyvenimo dėsnių pažeidimai įvyko, ar tebevyksta kliento santykiuose, šeimoje, visuomenėje. Tame yra ir lojalumo, bei priklausomybės sistemoms, į kurias įeiname konfliktai, balanso – davimo ir ėmimo dinamikos, kaltės ir nekaltumo, sąžinės, tvarkos, hierarchijos, -santykių ir Gyvenimo procesuose, dinamikos.

 Sisteminiai jausmai, sisteminės būsenos

Kuomet sunkiai terapijai pasiduoda baimės, vienatvės, pykčio ir kiti jausmai, gali būti, kad jie nors yra mumyse ir išgyvenami kaip savi, vis dėlto yra ne mūsų. Tai jausmai, esantys sistemose – šeimos, ar giminės. Taip pat ir kai kurios nuostatos, išgyvenimai. Tai gali būti ir jausmai, emocijos, ir jų nebuvimas – šaltumas, uždarumas, atsiribojimas. Žvelgiant sisteminiu požiūriu pavyksta aptikti jų ištakas. Tai dažniausiai tėvų, senelių, kitų svarbių giminės narių jausmai, išgyvenimai ir patirtis, kurie perimti kaip palikimas. Gali būti net ir ne giminės narių, kurie tapo reikšmingi giminės likimui. Net jeigu tie žmonės jau senai mirę, ar  mes tų žmonių gyvenime ir nebuvome sutikę. Šie persipynimai dalyvauja daugelyje vyro-moters, tėvų-vaikų, kitų socialinių santykių.

Žmogus, ryšyje su jais, ir ypač kai jie stipriau pasireiškia, atsiduria dalinai lyg ne čia ir dabar. Jis jaučia „kartu su jais“, arba „už juos“. Yra „jų išgyvenimuose“ – „aš kaip jūs..“. Kartais tai pasiekia identifikacijos su tais asmenimis lygį.  Žinoma, kad tuomet nėra adekvačios reakcijos į dabarties situacijas, ar jos priimamos pernelyg stipriai. Tokiose būsenose esantis klientas savo gyvenime dažnai patenka į eilę panašių situacijų, kuriose pastiprinami, pakartojami tie išgyvenimai. Tik tuomet asmeniniai išgyvenimai, elgesys sunkiai pasiduoda terapijai, pokyčiams, nes yra sisteminis lojalumas ir ištikimybė tiems asmenims sistemos istorijoje, kaip labai svarbiems. Atsitraukimas nuo jų ir šių išgyvenimų kliento vidinio pasaulio ir sąžinės gali būti priimamas kaip išdavystė. Ką tuomet gydyti? Juk vargu ar galime sėkmingai čia ir dabar gydyti išgyvenimus to žmogaus, kurio čia nėra, ar kuris jau senai miręs, o esamasis klientas tik atstovas ir jam lojalus – yra „jo būsenoje“? Tuomet terapijos užduotis yra atstatyti pilnavertį pozityvų kliento santykį su jo sistemos nariais, su kuriais jis persipynęs, pripažįstant jų likimų, jausmų ir išgyvenimų vertę, priklausomybę jiems patiems. Kai tai pavyksta, asmuo iš būsenos „ten su jais“, ar „už juos“, sugrįžta į čia ir dabar – savo gyvenimą. Tuomet jis tampa pajėgus tinkamai priimti ir pergyventi savo gyvenimo patyrimus ir išgyvenimus, prisiimti atsakomybę, gyvenimo dovanas ir galimybes, veikti.

 

Sisteminis Šeimos konsteliacijos metodas

Žymaus vokiečių psichoterapeuto Berto Hellingerio išvystytas Šeimos konsteliacijos metodas ir jo atradimai daug kur atvėrė naujas galimybes ir leido suprasti tai, kas anksčiau sekėsi sunkiai, ar buvo nepasiekiama. Kai kurie specialistai tai prilygina mikroskopo atradimo biologijoje ir medicinoje reikšmingumui. Tuo, bei daugelio kitų specialistų tyrinėjimų pagrindu toliau formuojasi ši psichoterapijos kryptis.

Šeimos konsteliacijos metodas suteikia galimybę minėtą kliento ir šeimos vidinio gyvenimo informaciją priimti, “perskaityti”, analizuoti. Šeimos konsteliacijoje (išdėstyme) matomame lygyje išsidėsto ir atsiskleidžia asmens, ar visos šeimos vidinio gyvenimo paveikslai (vaizdiniai), kurie nesąmoningai įtakoja jausmus, emocijas, pojūčius, supratimą apie save, aplinką, santykius, gyvenimą. Tai, kas apima ne tik pačio kliento, jo šeimos narių, bet ir keletos jo kilmės kartų patirtį, jausmus, gyvenančius jame. Jų pasekoje atitinkamai vyksta ne tik asmens orientacija aplinkoje, gyvenime, santykiuose, bet ir santykis su savimi, liga, sveikata. Šiuo metodu, aplenkiant sąmoningą išraišką, labai greitai ir tiesiogiai išeiname į esminį klausimo supratimą ir patyrimą, tuo pačiu esant diagnostikos ir terapinių intervencijų galimybėms. Tai leidžia analizuoti, tirti ten veikiančias dinamikas, jų ištakas, priežastis, poveikį tiesiogiai klientui ir jo sistemai – šeimai. Tiesiogiai išgyventi galimus terapinius žingsnius, ir jų poveikį, planuoti būsimas konsultavimo, pagalbos kryptis.

Sisteminė šeimos konsteliacija (išdėstymas) – tai sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos darbo metodas, leidžiantis padaryti matomais žmogaus, šeimos vidinių vaizdinių turinį, išanalizuoti juos, pažinti  asmenyje ir jo sistemoje veikiančias sistemines dinamikas ir sudaryti efektyvius sprendimus, kaip klientui, taip ir pačiai sistemai (šeimai, giminei, kolektyvui ir t.t.), kuriai jis priklauso. Tai į sprendimą orientuotas pagalbos metodas, turintis ir diagnostikos, ir terapinių intervencijų galimybes. Jo poveikis yra tęstinis kliento gyvenime užimantis pakankamai ilgą augimo ir pokyčių laiką. Tai svarbu derinti su konsultavimu, bei kitomis pagalbos rūšimis.

Darbas vyksta grupėje – 5-25 ir daugiau žmonių, nors galima ir individualiai. Grupėje procesas vyksta dėka “pavaduojančio pojūčio” fenomeno. Skirtingai nuo kitų išraiškos metodų, čia niekas nevaidina ir nesistengia kažko nuo savęs pavaizduoti. Klientas deleguoja savo ir savo šeimos narių vaidmenis kitiems grupės nariams, juos išdėstydamas – pastatydamas salėje, rate, vadovaujantis savo pojūčiais, ar vaizdiniu. Po kelių minučių, paskirtieji kliento šeimos narių atstovai pradeda jausti tam tikrą santykį su jų vieta, kitais dalyviais ir gali perduoti, bei išreikšti atsiradusius pojūčius, emocijas. Esmė ta, kad tai atspindi realų kliento šeimos sistemos vidinį procesą, kartais netgi atstovai pradeda stovėti, jaustis ir elgtis analogiškai realiems kliento sistemos nariams. Tai nepriklauso nuo atstovų asmenybės. Pats klientas beveik visada atpažįsta ir išgyvena tame tikrą, dažnai anksčiau buvusį nesuvoktą jo sielos, vidinio gyvenimo, ar šeimos paveikslą. Toliau padedant terapeutui, gali būti ne tik atstovų judėjimas vadovaujantis jų pojūčiais, bet ir išsakomos frazės, kas padeda tiesiogiai, ar simboliškai suprasti atsiskleidžiančią informaciją, procesą. Kadangi čia atstovai nevaidina, todėl per gaunamą informaciją ir pažinimą beveik pilnai susitinkame su kliento ir jo sistemos vidiniu paveikslu, dinamikomis – kas ir yra svarbiausia esamam klausimui. Tai išoriškai panašu į psichodramos, ar kitus išorinių vaizdinių metodus, tačiau tai tikrai kitas metodas su savo unikaliomis galimybėmis.

Dirbant individualiai  gali būti naudojamos specialios figūros, lėlės, tiesiog vidiniai vaizdiniai, ar žinios ir patyrimas apie sisteminius asmens, šeimos procesus.

METODO PRIVALUMAI

Kaip iš pirmo žvilgsnio beatrodytų paprastas ir neįtikimas šis aprašytas procesas, eigoje atsiskleidžianti informacija ir jos atitikimas faktams dažnai stebina ne tik klientą, bet ir specialistus. Šis metodas turi pakankamai apibrėžtą metodologiją, jos mokslinį pagrindimą, galimybes tikrinti atrastą informaciją, ar kylančias prielaidas tiek eigoje, tiek tolimesniame konsultavime, gyvenime. O kartu su atsiskleidusiu sisteminiu dinamikų pažinimu leidžia suprasti eilę anksčiau sunkiai pasiekiamų klausimų ir procesų, efektyviau padėti.

Šeimos konsteliacijos metodas – geras pagalbininkas ir kitų konsultavimo, terapijos sričių specialistams – derinant įvairius metodus. Jo pagalba galimos ir supervizijos – konsultanto, pagalbininko ir kliento santykių vidinėms dinamikoms pažinti, rasti sprendimus.

Svarbus aspektas – pažinimo ir patyrimo gyvumas. Beveik kiekvienas, dalyvavęs sisteminių konsteliacijų sesijoje nebelieka jai abejingas – joje atsiskleidžiančių gyvenimo klausimų akivaizdumas, procesų seka ir realumas padaro didelį įspūdį, dalyviai žymiai realiau ir tikriau suvokia, priima, pajaučia ir įsisavina tiek supratimą, tiek savo klausimų praktinius sprendimus. Čia pakanka labai minimalios informacijos, be išsipasakojimų, todėl asmeninė sfera yra daugiau apsaugota, mažesnis pasipriešinimas pagalbos priėmimui.

Visi šeimoje susiję vidiniais ryšiais ir turime sąmoningą bei nesąmoningą įtaką vieni kitiems. Blogu, sunkiu, bei geru, palaiminančiu ir stiprinančiu būdu. Todėl čia per šeimos narius galime suprasti ir neatėjusio į terapiją šeimos nario sunkumų procesus, rasti sprendimus, padėti jam, bei kryptingai formuotis “gydančiai ir ugdančiai erdvei”, santykiams šeimoje.

Dėl galimybės žengti tiesiai į esmę, vidinį pažinimą, šio metodo pagalba sutaupoma dešimtys valandų (o tuo pačiu ir lėšų), darbo su asmeniu, šeima, ar specialistu kad jiems padėti.

Todėl ir kitų sričių specialistus kviečiame įjungti į kitų metodikų gretą ir šį sisteminį fenomenologinį asmens, šeimos pažinimą, arba ir Šeimos konsteliacijos metodą. Šis patyrimas galėtų suteikti didžiulę pagalbą ir kitais metodais gautai informacijai, patyrimui, tampa labiau aiški situacija, gilių vidinių jėgų asmenyje ir šeimoje vieta, efektyvios pagalbos kryptis ir galimybės, o sisteminis požiūris ir dinamikų supratimas dažnai būna raktas į žymiai efektyvesnę pagalbą, ir kartais netgi vienintelis kelias suprasti ir padėti kai kuriuose sunkesniuose klausimuose konsultavime ir terapijoje – ypač vaikų, kur per tėvus gali vykti tiek vaiko apsunkinimas, tiek išsilaisvinimas.

Dažniausiai konsteliacija – tai vienas pagalbos etapų, kuris gali tapti postūmio ir atsivėrimo tašku.

Žinoma, gal būt ne visi baigę kursą ves sistemines šeimos konsteliacijas grupėse, ar konsultuos kitus. Šis kursas kai kuriems dalyviams taps profesinio augimo, naujos kvalifikacijos kursu, kitiems – dalis kelio siekiant sisteminio terapeuto kvalifikacijos. Ir visiems – asmeninio ir šeimos augimo, terapijos procesu.

 

 

PROGRAMA (sutrumpintas aprašymas)

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA
IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS

pagal Bert Hellinger

Bazinis kursas

 

1-2 modulis: Šeimos konsteliacijos pagrindai. Teorija ir praktika

 • Kaip atsiranda ryšys, pagrindinės ryšių rūšys socialinėse sistemose ir jų ypatybės.
 • Procesai sistemose su jausmais. Jausmų perėmimai.
 • Pagrindinės santykių buvimo sąlygos (ryšys, balansas, tvarka).
 • Darbo su genograma pagrindai.
 • Žmogaus vieta gyvenime ir šeimos sistemoje.
 • Šeimos konsteliacijos procesas.
 • Kaltė ir nekaltumas santykiuose. Asmeninė sąžinė ir jos poveikio ypatybės žmogui. Sąžinė ir ryšys, sąžinė ir balansas, sąžinė ir tvarka. Sąžinės ribos.
 • Kas yra sisteminės dinamikos ir kaip jos atsiranda.
 • Praktiniai darbai.

 

3-4 modulis. Vaikų – tėvų santykiai

 • Vaikiškas magiškasis mąstymas. Akla ir reginti meilė.
 • Tvarka, nuostatos egzistuojančios šeimoje tarp vaikų ir tėvų.
 • Darbas su vaikų-tėvų santykiais. Gyvenimo priėmimas ir tėvų priėmimas.
 • Kaltė ir nekaltumas. Tėvų pavedimai (delegavimai). Gyvenimo kaina.
 • Meilės srauto nutrūkimas ir to pasekmės. Atstatymo principai.
 • Pagrindinės sisteminės dinamikos ir persipynimai, atsirandantys tarp tėvų ir vaikų, ir jų išsprendimas.

 

5 modulis. Vyras ir moteris. Laisvai pasirinktos sąjungos. Santykiai poroje. Kaip pora tampa šeima.

 • Santykiai poroje. Pagrindinės nuostatos, santvarkos, dėsniai partnerystėje.
 • Pagrindiniai sisteminiai ir individualūs procesai veikiantys poros lygyje.
 • Sisteminiai konfliktai, sistemos stabilumas.
 • Priklausymas skirtingoms sistemoms.
 • Buvusios partnerystės ir vaikai.
 • Vyriškumas ir moteriškumas.
 • Ypatingos temos porų santykiuose.
 • Darbas su poromis. Darbas su dalyvių partneriais.

 

6 modulis. Giminės sistema ir santykiai giminėje.

 • Pagrindinės nuostatos, dėsniai, veikiantys giminėje.
 • Giminės sistema, kaip modelių ir santykių pobūdžių saugykla. Protėvių patyrimo reikšmė.
 • Giminės sąžinė ir jos poveikio žmogui ypatybės. Kaip veikia kaltė ir nekaltumas giminės lygyje.
 • Sisteminiai persipynimai, lemtingi ryšiai, sisteminės dinamikos – jų susidarymai ir išsirišimai.
 • Sunkūs likimai giminėje, jų įtaka šeimai, ir darbas su jų pasekmėmis.
 • Darbas su ypatingai sunkiais atvejais giminėje (prievarta, žmogžudystė, trauma ir t.t.)
 • Darbas su priklausomybėmis (narkotikai, alkoholis), ir bendrapriklausomais šeimos nariais.

 

7 modulis. Gyvenimas ir mirtis. Sunkūs susirgimai. Mirusieji ir jų įtaka santykiams.

 • Mirimo procesas ir jo įtaka sistemos nariams. Nebaigti ryšiai. Gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai.
 • Darbas su beasmeniais elementais (gyvenimas, mirtis, likimas, karas ir t.t.).
 • Sunkūs ir mirtini susirgimai, susicido ir invalidumo atvejai šeimoje, bei jų įtaka.
 • Mirtis, bei kaltės, atskyrimo – išstūmimo dinamikos.
 • Prarasti vaikai ir jų įtaka porų santykiams ir vaikams.
 • Nužudymas ir prievarta. Karas ir dinamikos, susijusios su kariniais veiksmais.

 

8 modulis. Sielos judėjimai ir specialios darbo sritys su konsteliacija

 • Sielos judėjimai.
 • Simptominės konsteliacijos.
 • Terapeutas, terapinis stilius.
 • Supervizijos konsteliacijos pagalba pagrindai.

 

9-10 modulis. Seminaro dalyvių savarankiško darbo demonstravimas ir jų darbo supervizija – egzaminas

Visuose moduliuose vyksta praktinis darbas ir darbas su dalyvių asmeninėmis temomis.

Šis kursas vykdomas bendradarbiaujant su Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų institutu (ISKR). Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).

Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Tai suteikia galimybę išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus gauti ISKR sertifikatą, turintį tarptautinį pripažinimą. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos, kaip kvalifikacijos kėlimas, bei siekiant Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikacijos.

 

Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų Institutas:

Институт консультирования и системных решений

Тел.: +7 495 518 2594, +7 495 744 6260,

e-mail: rasstanovka@yandex.ru, http://www.mostik.org/

Registruotis ir dėl papildomos informacijos, bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

Kazimieras D. Daugėla

8 637 74700, el.p.: k.isdestymai@gmail.com
www.konsteliacijos-d.lt

Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, išsilavinimą, specialybę, miestą, kontaktinius duomenis – tel.nr., el.pašto adresą. Ar reikalingas susipažinimas su šiuo metodu „0“ modulyje (terapinis seminaras -klientų situacijų sprendimai, darbas rate, paaškinimai). Ar reikalingas vertimas seminaruose, kurie vyks rusų kalba.