Naujos pagalbos vaikui ir šeimai galimybės.
Ką atskleidžia sisteminė-fenomenologinė psichoterapija

 ir šeimos konsteliacija pagal Bert Hellinger?

 

PANEVĖŽYJE, Lapkričio 12 d., 18-22 val., Laisvės a. 23, Panevėžio kolegijos II a.

ŠIAULIUOSE, Lapkričio 13 d., 18-22 val., Vilniaus g. 141,  Šiaulių Universitetas, technologijų fakultetas, Ia.

KLAIPĖDOJE, Lapkričio 14 d., 18-22 val.,  Liepų g. 17, Visuomenės sveikatos centras

 

Individualios konsultacijos ir praktinės sesijos vyks:

Vilniuje – lapkričio 5-6 dienomis. Ir pagal kitą sutarimą.  

Kaune –  lapkričio 7-8, 15-16, 21-23 dienomis. Ir pagal kitą sutarimą. 

 

Panevėžyje – kas savaitgalį, ir pagal individualią registraciją.

Šiauliuose –  lapkričio 13-14 dienomis.

Klaipėdoje –  lapkričio 14-15 dienomis. 

 

Sisteminė-fenomenologinė psichologija ir psichoterapija padėjo pažinti eilę asmens, šeimos gyvenimo procesų, dėsnių, suprasti sunkius klausimus, bei rasti naujus gerus sprendimus ten, kur anksčiau tai sekdavosi sunkiai, arba reikalaudavo daug susitikimų, laiko.

 

Jos metodas – šeimos konsteliacija (išdėstymas) – leidžia padaryti matomais žmogaus, ar šeimos vidinio pasaulio – vidinių vaizdinių turinį (kurie įtakoja emocijas, pojūčius, elgesį), išanalizuoti juos. Parodo centrinę klausimo liniją, padeda pažinti  asmenyje, šeimoje netgi per kelias kartas veikiančias jėgas-dinamikas, jausmus, elgesį, ir surasti efektyvius sprendimus, juos įgyvendinti. Tai – ir diagnostinės, ir gilaus emocinio potyrio-terapinės, naujų atradimų galimybės dirbant tiek grupėje, tiek individualiai.

 

Su sisteminiu požiūriu ir šeimos konsteliacija galima pakankamai pažinti situaciją ir efektyviai padėti sunkumus išgyvenančiam asmeniui netgi per kitus šeimos narius.

 

Tiriami klausimai:

  • Sisteminis požiūris, jo svarba ir galimybės. Kaip sistema veikia žmogų, kokį poveikį sistemai daro asmens sprendimai, žingsniai, gyvenimo įvykiai.
  • Elgesys, savijauta, santykiai ir sėkmė šeimoje, veikloje, gyvenime.
  • Socialinė adaptacija, reabilitacija, ugdymas.
  • Specialistas ir klientas. Pagalbos davimas ir priėmimas.

Taip pat – kaip kyla ir kaip padėti :

  • Apsunkintos būsenos, emocijos  (liūdesys, depresija, nerimas, pyktis, agresija, baimė…)
  • Priklausomybės, įvairūs emociniai, funkciniai sutrikimai,
  • Likimų sunkumai, pasikartojimai, skaudūs įvykiai, traumos, jų pasekmės

 

Praktinėje dalyje galėsime atlikti kelis diagnostinius, ar ir terapinius darbus. Kviečiame pasinaudoti šeimos konsteliacija kaip ypač efektyvia supervizijos priemone – tiek specialisto – kliento santykiui, tiek kliento situacijos, pagalbos galimybių pažinimui ir sprendimams. Peržvelgiant atvejus padėtų trumpa informacija apie kliento šeimos ir tėvų kilmės šeimų sudėtį, bei svarbius, reikšmingus įvykius giminėje.

 

Sisteminis pažinimas, bei šeimos konsteliacijos efektyviai naudojami ir kaip pažinimo, diagnostinė, ar pagalbos priemonė derinant su kitomis pagalbos, konsultavimo, terapijos, ugdymo priemonėmis.

 

2013 m. sausį prasideda Sisteminės – fenomenologinės psichoterapijos ir šeimos konsteliacijos metodo mokymai Lietuvoje – jūsų profesiniam ir asmeniniam augimui.

 

Seminarą veda: Kazimieras D. Daugėla
Sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos terapeutas, dėstytojas.

Seminaras vyks : 2012 m. lapkričio 19 d. 9 – 17 val. (8 ak.val.)

T. Ševčenkos g. 16, CORNER HOTEL viešbutyje, Vilniuje

 

Seminaro kaina 70 lt.

 

Reikalinga išankstinė registracija:   k.isdestymai@gmail.com, inf.: 8 637 74700, 8 620 91691
www.konsteliacijos-d.lt

 

ATSILIEPIMAI
po seminaro Sisteminė-fenomenologinė psichologija ir šeimos konsteliacija

 

Labai daug galvojau po užvakarykščio seminaro. Kad tai galingas metodas, tai abejonių nekyla. Aš šiandien kai ką pritaikiau iš seminaro – tiesiog kaip hipotezę sau išsikėliau ir… ji pasitvirtino. Aišku, iki to seminaro,  man nebūtų kilusi mintis apie tokias hipotezes. Tad iš tiesų informacija naudinga labai. Kitu – supervizijos atveju, kai su Šeimos konsteliacija pažvelgėme į konsultuojamo kliento klausimą, tapo aiškesnis ir  sutvirtėjo supratimas apie darbo galimybes bei ribas, būsimus konsultavimo žingsnius. Psichologė Daiva. 2011.11

 

Labai džiaugiuosi, kad teko galimybė dalyvauti seminare apie šeimos konsteliaciją. Jei kas būtų papasakojęs, nelabai būčiau patikėjusi, kad galimas toks metodas, kuris gali padėti ir darbe, ir asmeniniame gyvenime. Dalinuosi sužinotomis mintimis su draugėmis, kolegėmis. Ir visos pritaria, kad tikrai tai yra svarbūs dalykai, kuriuos mes žinome kaip liaudies išmintį, perduodamą iš kartos į kartą. O pasirodo, tai yra mokslu įrodytos tiesos. Džiaugiuosi prisilietus prie naujų matymų ir tikiuosi, kad tikrai norėsiu ir galėsiu dar labiau gilintis į šį metodą. Socialinė pedagogė Rūta. 2012

 

Daugiau kaip prieš 6 metus įvyko lemtingas susitikimas su sistemine-fenomenologine psichologija ir jos metodu – šeimos konsteliacija, tapęs nauju mano profesinio ir asmeninio gyvenimo etapu. Dirbant psichologe daugiausiai su vaikais, jų tėvais, globėjais bei mokytojais, anksčiau dažnai susidurdavau su jausmu, kad pats konsultavimo procesas dažnai primena klaidžiojimą, ir galiu padėti tik iki tam tikros ribos, už kurios lieka neaiškumas, o problema tik sušvelnėja. Žinoma, man norėjosi pilnavertiškesnio pastangų rezultato. Pradėjus naudoti sisteminį-fenomenologinį požiūrį, kur į klientą žvelgiama ryšyje su jo šeimos/giminės nariais, jų jausmais ir likimais, – atsivėrė naujos galimybės. Turint šias žinias užtekdavo keleto, kartais ir vienos konsultacijos, kad rasti sunkumo priežastį ir problemos sprendimą. O šeimos konsteliacija (išdėstymas) leido kaip žemėlapyje pamatyti vietą, kur klientas šiuo metu yra, kur jis užstrigęs, ir kas padėtų jam išsilaisvinti, bei toliau judėti gyvenimo keliu. Psichologė D.D. 2011.

 

Dėkoju jums už seminarą, kuris padėjo visų pirma geriau suprasti save ir savo problemas. Seminaras buvo vertingas tuo, ką teko patirti, dalyvaujant jame. Stiprūs jausmai, netikėtos įžvalgos, įsisąmoninta ryšių tarp šeimos narių svarba ir įtaka vienas kitam. Šis patyrimas leido suprasti šio metodo veiksmingumą, įvertinant šeimos veiksnius problemos atsiradimui, plėtotei ir sprendimui. Psichologė R. S. 2011

 

Iš daugelio atvejų, pasidalinsiu vienu trumpu darbu, davusiu gerą rezultatą. Šešiametė mergaitė, pradėjusi lankyti parengiamąją klasę, po keleto mėnesių nebenorėjo eiti į mokyklą. Rytais ją pykindavo, ji nevalgydavo, pasidarė verksminga, uždara. Lyg logiška buvo gilintis kas vyksta su mergaite klasėje, namie. Bet aš, remdamasi sistemine-fenomenologine psichologija, atlikau nedidelį testą su vaiku ir mama, kuris parodė, jog iš tiesų dukra iš meilės mamai perėmė jos neišgyventą skausmą, bei savo ašaromis ir atsisakymu gyventi pilnavertiškai, priminė tai tėvams. Tėvams priėmus savo jausmus, dukra nustojo verkti, pradėjo valgyti ir vėl noriai lankė mokyklą. Sisteminis požiūris man padeda ir darbe, ir asmeniniame gyvenime. Linkiu, kad kuo daugiau pagalbos, ugdymo specialistų įgytų šias žinias. Tai padėtų dirbti efektyviau, greičiau pasiekti pilnavertiškesnį rezultatą ir jų klientai jaustųsi laimingesni. Sėkmės profesiniame ir asmeniniame augime. Psichologė D.D. 2011.

 

Dėkoju gerb. Kazimierui Daugėlai už seminarą. Suprantama, per 8 valandas sunku, gal net neįmanoma, perteikti gilios ir gana sudėtingos teorijos ir subtilios praktikos. Bet mes turėjome galimybę prisiliesti prie šeimos konsteliacijų metodo esmės. Tai giliai humanistinėmis pažiūromis grįstas metodas. Jis įtvirtina absoliučią asmens vertę ir įgalina atskleisti pozityviąsias žmogaus galias. Norėtųsi sužinoti daugiau, plačiau. Labai patiko šios teorijos dvasingumas ir dermė su krikščioniškosiomis vertybėmis. Dėkojame už profesionalumą, geranoriškumą, kantrybę, atsakant  į daugybę klausimų, svarstymų, abejonių. Linkime Jums sėkmės darbuose ir tikimės dar susitikti.

Ramutė Orenienė. Psichologė, Alytaus psichologinės pagalbos tarnybos „Viltis“ pirmininkė. 2011.11