Albertas Bandura yra gerai žinomas, kaip gyvas psichologas klasikas. Kaip socialinės kognityvinės teorijos kūrėjas, jis pateikė dar vieną alternatyvą psichodinaminei ar klasikinei biheiviorizmo kryptims. Dar 1960 metais A. Bandura pradėjo tirti agresiją pasitelkdamas imitaciją. Šis tyrimas tavo vienu geriausiai žinomu psichologijos istorijoje.

Lėlės Bobo eksperimentas: agresijos tyrimas

[youtube vdh7MngntnI]

Susijusi informacija

Galite pasiskaityti originalius A. Banduros straipsnius, kurie pirmą kartą buvo publikuoti žurnale „Journal of Abnormal and Social Psychology“ 1961 metais.

Čia pateiktas straipsnis apie agresijos perėmimą per imitaciją iš agresyvių modelių.

Susiję literatūros šaltiniai

Knygos aprašas

Ši knyga – tai dialogas su vienu iš American psychology įkūrėju. Albertas Bandura: Žmogus ir jo idėjos pristatys skaitytojui pagrindines Banduros idėjas ir požiūrio kryptis, nesurežisuotų dialogų stiliumi jo asmenybės jausmą.

Užduodamas klausimus apie A. Banduros atliktus tyrimus ir publikuotus darbus, rašytojas Richard Evans pateikia skaitytojams A. Banduros mokslininko istoriją nuo jo tyrinėjimo pradžios. Pradžioje yra žymaus psichologo Ernest R. Hilgard įžanga ir pilna A. Banduros atliktų darbų biografija. Ši knyga yra neįkainojamas šaltinis studentams ir mokiniams.

Knyga prasideda A. Banduros  pirmųjų tyrimų nagrinėjamu ir tuo kokią įtaką darė loginis pozityvizmas ir biheiviorizmas, kuris paplito per Kenneth Spence erą. Jis kalba apie pirmus darbus modeliavimo srityje ir tai kaip išvystė ir pritaikė empirinę teoriją paremtą priartėjimo prie psichoterapijos.

Toliau esančiuose skyriuose A. Bandura aptaria savo teoriją ir tyrimus agresijos srityje ir tai kaip tyrimo rezultatai tapo svarbiu objektu visuomenėje kalbant apie tokius dalykus kaip demonstruojamas smurtas per visuomenės informavimo šaltinius. Jis kalba apie idėjas kaip vystosi moralė, moralinis laisvumas. A. Bandura aptaria savo požiūrį apie kompetencijos ir įgūdžių svarbą individui ir kaip tai susiję su individo aš-efektyvumo (ang. Self-efficasy) lygiu.

Galiausiai A. Bandura sureaguoja į kritiką skirtą jo darbams.