konsteliacijosBazinis konsultanto kursas

(mokymų kurso pradžia – 2014 m. balandžio 4 d.)

 

Psichologams, psichoterapeutams, konsultantams, medikams,  socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitų specialybių atstovams,
taip pat visiems pageidaujantiems ir asmeniniam augimui, tobulinimuisi

       Kursas vykdomas bendradarbiaujant su Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų institutu (ISKR). Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).

Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus, išduodamas ISKR sertifikatas, turintis tarptautinį pripažinimą. Tai suteikia galimybę tapti IAG – Vokietijos tarptautinės sisteminių sprendimų draugijos nariu. Kursas palaikomas Maskvos Aukštosios psichologijos mokyklos ir Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos. Specialistai turės galimybę gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurie yra pripažinti siekiant įgyti Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikaciją.

Grupės pagrindinė dalis – psichologinės sveikatos, socialinio darbo ir švietimo specialistai.

 

                     

KURSO SUDĖTIS IR TRUKMĖ:

 

                      Programos trukmė 464 akad. valandos dviejų metų laikotarpyje.

Iš jų:

                      Teorijos ir metodo mokymai – 8 seminarai-moduliai po 3 dienas po 8 akad. val. (viso 192 akad. val.)

                      Praktika su sertifikuotu specialistu – ne mažiau kaip 128 akad. val. (8 moduliai po 2 dienas po 8 akad. val.).

                      Supervizija – 2 seminarai po 4 dienas po 8 akad. val. (viso 64 akad. val.)

Patirties įgijimas – viso 80 akad. val., dalyvaujant sertifikuotų specialistų vedamose šeimos konsteliacijų grupėse, seminaruose (į nurodytą mokymų kainą šis praktinis dalyvavimas neįeina. Gali būti įskaitytas ankstesnis dalyvavimas).

 

                      Kurso metu reikės atlikti (užsiėmimų metu):

  • Ne mažiau kaip 4 asmenines konsteliacijas, kaip klientui (dabartinė šeima, tėvų šeima, aš ir motinos giminės dalis, aš ir tėvo giminės dalis).
  • Giminės sistemos rekonstrukciją pagal genogramą (ne mažiau kaip 3-4 kartos),
  • Savarankiškai pravesti ne mažiau, kaip 5 konsteliacijas.


                      Kursas vyks Vilniuje (dalis seminarų gali būti Kaune – jeigu dauguma dalyvių bus iš kitų miestų).

                      Seminarai vedami lietuvių ir rusų kalbomis. Lietuvių kalba – 4 seminarai ir 5 praktikos moduliai, bei viena supervizija. Rusų kalba vyks 4 seminarai, 3 praktikos moduliai ir galutinė supervizija – egzaminas. Esant grupės poreikiui, bus vertimas į lietuvių kalbą. Kad visi dalyviai galėtų geriau įsisavinti tiek medžiagą, tiek terapinio darbo subtilumus, bus teikiami paaiškinimai rusų arba lietuvių kalba, vertimai.

 

                      Kurso pradžia numatoma 2014 m. balandžio 4 d. Mokymo kurso seminarai vyks kartą per 2 mėn. savaitgaliais V-VI-VII. Praktiniai užsiėmimai – savaitgaliais VI-VII kartą per 2 mėn. Priklausomai nuo grupės pageidavimo, pradžioje gali būti pravestas „0“ modulis – susipažinimui su metodu ir mokymu, kad dalyviai galėtų geriau apsispręsti dėl dalyvavimo. Su praktiniu panaudojimu galima susipažinti nuolatos vykstančiuose praktiniuose seminaruose Vilniuje ir Kaune „Konsteliacijų diena“ bei renginiuose visuomenei, vykstančiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (inf.: www.konsteliacijos-d.lt (RENGINIAI)).

Taip pat organizuojami specialūs susipažinimo seminarai specialistams įvairiuose miestuose. Praneškite jeigu pageidaujate dalyvauti.

 

                      KAINA:
600 Lt už 3 dienų seminarą – mokymo modulį.

Praktiniai užsiėmimai: 300 Lt už 2 dienų užsiėmimą.

                      Viso : 8400 Lt., per 2 metus, sumokant už kiekvieną užsiėmimą. Galimos nuolaidos ir palaikymas, kad programos dalyviai dar mokymosi eigoje galėtų savo žiniomis dalintis su visuomene ir gal būt papildomai užsidirbti šiam kursui.

 

                      Tęsiant mokslą tolimesniam kvalifikacijos kėlimui arba terapeuto kvalifikacijai, 2016-2018 m. planuojami papildomi mokymai:

 

Struktūrinės ir „vidinių dalių“ konsteliacijos – 224 akad. val.

Sisteminė terapija ir konsultavimas – 224 akad. val.

Specialus Sisteminių konsteliacijų tobulinimosi kursas – ne mažiau kaip 384 akad.val.

Ir kiti.

 

                KURSO DĖSTYTOJAI:

  • Programos vadovas ir supervizorius ps.m.kand. Michail Burniašev – Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų instituto (Maskva) direktorius. Baigė Miuncheno sisteminės šeimos terapijos institutą (Vokietija), Visloch sisteminių sprendimų institutą (Vokietija), B.Hellingerio ir G.Vėberio mokinys, yra B. Helingerio instituto dėstytojų sąraše. Sisteminės terapijos ir konsultavimo srities knygų leidėjas ir mokslinis redaktorius, mokymų programų vadovas ir  vedantysis specialistas. Šeimos ir individualus psichoterapeutas su  daugiau kaip 12 metų praktika. Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos psichoterapijos krypčių pripažinimo komitete vadovauja  sisteminės fenomenologinės psichoterapijos ir konsultavimo, sisteminių konsteliacijų krypčiai.
  • Andrey Vasiljev – klinikinis psichologas, šeimos sisteminis psichoterapeutas. Eriksono hipnozės ir transpersonalinės terapijos specialistas.
  • Irina Ishchenko – psicholog. m. kand., „Šiuolaikinės praktinės psichologijos instituto“ (Kijevas, Ukraina) direktorė,  IAG (Vokietijos tarptautinė sisteminių sprendimų draugija) specialistė, pozityviosios psichoterapijos ir Miltono Eriksono hipnoterapijos specialistė.
  • Kazimieras D. Daugėla – Sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos terapeutas, sisteminio organizacijų konsultavimo specialistas, Všį Sisteminių sprendimų instituto direktorius.
  • Liuba Kogan – psicholog. m. kand., Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narė (RPPL), sisteminė terapeutė, gyvena ir dirba Latvijoje, Rygoje.
  • Nikolaj Lobanov – sisteminės konsteliacijos specialistas, gydytojas-manualinis terapeutas.

 

Programos partneris – Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų Institutas:

Институт консультирования и системных решений

Тел.: +7495518 2594, +7495744 6260, e-mail: rasstanovka@yandex.ru, http://www.mostik.org/

 

 

 

 

Šie mokymai – ne tik tiems, kurie nori tapti profesionaliais konsteliatoriais, bet ir asmeniniam augimui.


Galima sudalyvauti tik I, II moduliuose bei praktiniuose užsiėmimuose, kurie vyks tarp modulių ir nuspręsti ar toliau mokytis.

 

 

 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠIUOS MOKYMUS galite rasti čia:

www.konsteliacijos-d.lt (skyriuje SPECIALISTAMS)

 

———————————————–

 

 

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA
IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS

                      psichoterapijos krypties kilmė

 

Ši psichoterapijos kryptis pradėjo savo vystymosi kelią, kaip vokiečių psichoterapeuto Bert Hellinger tyrimai ir atradimai. Po poros dešimtmečių darbo su jo išvystyta Šeimos konsteliacijos metodika, 1993 metais išėjus jo darbus aprašančiai knygai, B. Hellingerio patirtis ir atradimai, jo vedami seminarai pradėjo plisti milžinišku greičiu.

                      Tiek pati kryptis, tiek šeimos konsteliacijų metodas savo pagrindais glaudžiai susįjęs su tokiais visame pasaulyje žinomais psichoterapijos metodais, kryptimis ir darbais, kaip Eriko Berne Gyvenimo scenarijų analizė, Arturo Janovo Pirminė terapija, Jacob Levy Moreno psichodrama ir  Virginijos Satir  Šeimos skulptūra, Kurto Levino Grupinė dinamika, Miltono Eriksono darbai su pasąmone, Murray Boweno šeimos sistemų teorija, Salvadoro Minuchino struktūrinė šeimos terapija, Ivan Boszormenyi-Nagy daugiapakopė tarpgeneracinė perspektyva, Anne Ancelin Schutzenberger psichogeneologijos, neverbalinės komunikacijos ir šeimos ryšių darbai, genosociograma, ir kt.

Sisteminė-fenomenologinė psichoterapija toliau vystosi, kaip savarankiška kryptis, su savo sritimis šeimos, individualios, organizacinės, sveikatos psichologijoje ir terapijoje.

Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos ji įtraukta, kaip viena iš psichoterapijos krypčių, vyksta jos integracijos procesas kitose šalyse.

 

       SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA

 

                      Sisteminės fenomenologinės psichoterapijos pažinimas – kad kiekvienas mūsų yra  įvairių socialinių sistemų dalis, o visų pirma – šeimos, giminės, kaip pirminės ir svarbiausios sistemos,  į kuria besąlygiškai įeiname tiesiog kartu su atėjimu į Pasaulį.

                      Sisteminis požiūris žvelgia į žmogų, kaip visada esantį bendroje sąveikoje su aplinkiniu pasauliu, kitais žmonėmis ir šeimos, giminės ar kitomis socialinėmis sistemomis. Žmogus pats sau neegzistuoja, jis visada, daugiau ar mažiau susijęs su savo aplinka. Jo jausmai, išgyvenimai, mąstymas, pojūčiai, net „atsitiktiniai“ įvykiai dažnai yra sąveikaujantys, ar net sąlygoti šeimos, giminės ar kitos sistemos, kuriai jis priklauso.

Čia greta kitų galime prisiminti ir Ruperto Šeldreiko tyrinėjimus – taip jo pavadintus Morfinius laukus, ką galėtume sąlyginai vadinti  bendra psichoemocine erdve. Tai iliustruoja ir būriai skrendančių paukščių, ar plaukiančių žuvų: kai iškilus pavojui reikia keisti kryptį, visi gentainiai tą daro vienu metu. Visi lyg turi vieną bendrą žinojimą. Šiuo ryšiu paaiškinamas ir reiškinys, kai motinos geba pajusti vaikui gresiantį pavojų, net jeigu jis yra toli – už tūkstančio kilometrų.

Šeimoje ir giminėje taip pat yra bendra jausminė, psichoemocinė erdvė, kurioje yra ir atmintis, ir bendri jausmai, patirtis, pergyvenimai, kurie gali būti perduodami kaip palikimas. Tiek geri – saugantys ir auginantys, ties sunkios patirtys, pergyvenimai. Kuriems gali būti, kad jau turėtų laikas baigtis.

 

                      Fenomenologija – kaip visa tai šiuo gyvenimo momentu, šiame etape asmens ir šeimos gyvenime unikaliai reiškiasi, veikia, vystosi. Kokios individualios galimybės pokyčiams, augimui.

 

Šeimos sistemą, anot Hellingerio, sudaro įvairių kartų giminės atstovai ar net nepriklausantys giminei asmenys (pvz., buvę mylimieji), kurie tapo reikšmingi giminės likimui, nepriklausomai nuo to, ar palaiko glaudžius ryšius vieni su kitais, ar visiškai vienas kito nepažįsta. Net jeigu tie žmonės jau senai mirę – visi jie turi teisę priklausyti šeimai, sistemai.

Jei kuris nors, priklausantis šiai sistemai asmuo, yra atstumiamas, atskiriamas arba užmirštamas (pvz., anksti miręs žmogus, negimęs kūdikis arba nesantuokinis vaikas), tuomet atsiranda netvarka sistemoje, kuri pasireiškia kurio nors šeimos nario apsunkintomis būsenomis, įvairiomis ligomis arba negatyviais jausmais, kurie yra išgyvenami kaip savi, tačiau tai gali būti atstumtojo asmens (kažkurio iš tėvų, senelių ar kito svarbaus giminės nario) jausmai, išgyvenimai ir patirtis, kurie perimti, kaip palikimas. Šie susipynimai dalyvauja daugelyje vyro ir moters, tėvų ir vaikų, kitų socialinių santyk

 

 

                     

                                           Sisteminis Šeimos konsteliacijos metodas

Sisteminė šeimos konsteliacija (išdėstymas) – tai sisteminės-fenomenologinės psichoterapijos darbo metodas, leidžiantis padaryti matomais žmogaus, šeimos vidinių vaizdinių turinį, išanalizuoti juos, pažinti asmenyje ir jo sistemoje veikiančias sistemines dinamikas ir sudaryti efektyvius sprendimus, kaip klientui, taip ir pačiai sistemai (šeimai, giminei, kolektyvui ir t.t.), kuriai jis priklauso. Tai į sprendimą orientuotas pagalbos metodas, turintis ir diagnostikos, ir terapinių intervencijų galimybes. Jo poveikis yra tęstinis kliento gyvenime užimantis pakankamai ilgą augimo ir pokyčių laiką. Tai svarbu derinti su konsultavimu, bei kitomis pagalbos rūšimis.

                      Darbas vyksta  5-25 ir daugiau žmonių grupėje, nors gali vykti ir individualiai. Grupėje procesas vyksta dėka “pavaduojančio pojūčio” fenomeno. Skirtingai nuo kitų išraiškos metodų, čia niekas nevaidina ir nesistengia kažko nuo savęs pavaizduoti. Klientas deleguoja savo ir savo šeimos narių vaidmenis kitiems grupės nariams, juos išdėstydamas – pastatydamas salėje, rate, vadovaujantis savo pojūčiais ar vaizdiniu. Po kelių minučių, paskirtieji kliento šeimos narių atstovai pradeda jausti tam tikrą santykį su jų vieta, kitais dalyviais ir gali perduoti bei išreikšti atsiradusius pojūčius, emocijas. Esmė ta, kad tai atspindi realų kliento šeimos sistemos vidinį procesą, kartais netgi atstovai pradeda stovėti, jaustis ir elgtis analogiškai realiems kliento sistemos nariams. Tai nepriklauso nuo atstovų asmenybės. Pats klientas beveik visada atpažįsta ir išgyvena tame tikrą, dažnai anksčiau buvusį nesuvoktą jo sielos, vidinio gyvenimo, ar šeimos paveikslą. Toliau padedant terapeutui, gali būti ne tik atstovų judėjimas vadovaujantis jų pojūčiais, bet ir išsakomos frazės, kas padeda tiesiogiai, ar simboliškai suprasti atsiskleidžiančią informaciją, procesą. Kadangi čia atstovai nevaidina, todėl per gaunamą informaciją ir pažinimą beveik pilnai susitinkame su kliento ir jo sistemos vidiniu paveikslu, dinamikomis – kas ir yra svarbiausia esamam klausimui. Tai išoriškai panašu į psichodramos, ar kitus išorinių vaizdinių metodus, tačiau tai tikrai kitas metodas su savo unikaliomis galimybėmis.

                      Dirbant individualiai  gali būti naudojamos specialios figūros, lėlės, tiesiog vidiniai vaizdiniai, ar žinios ir patyrimas apie sisteminius asmens, šeimos procesus.

 

       METODO PRIVALUMAI

Kaip iš pirmo žvilgsnio beatrodytų paprastas ir neįtikimas šis aprašytas procesas, eigoje atsiskleidžianti informacija ir jos atitikimas faktams dažnai stebina ne tik klientą, bet ir specialistus. Šis metodas turi pakankamai apibrėžtą metodologiją, jos mokslinį pagrindimą, galimybes tikrinti atrastą informaciją, ar kylančias prielaidas tiek eigoje, tiek tolimesniame konsultavime, gyvenime. O kartu su atsiskleidusiu sisteminiu dinamikų pažinimu leidžia suprasti eilę anksčiau sunkiai pasiekiamų klausimų ir procesų, efektyviau padėti.

                      Šeimos konsteliacijos metodas – gali būti naudojamas tiek, kaip savarankiškas metodas, tiek, kaip pagalbinė priemonė, derinant su kitomis pagalbos, konsultavimo, ar terapijos sritimis. Jo pagalba galimos ir supervizijos – konsultanto, pagalbininko ir kliento santykių vidinėms dinamikoms pažinti, rasti sprendimus.

Dėl galimybės žengti tiesiai į esmę, vidinį pažinimą, šio metodo pagalba sutaupoma dešimtys valandų (o tuo pačiu ir lėšų), darbo su asmeniu, šeima, ar specialistu kad jiems padėti.

                       Šis kursas kai kuriems dalyviams taps profesinio augimo, naujos kvalifikacijos kursu, kitiems – dalis kelio siekiant sisteminio terapeuto kvalifikacijos. Ir visiems – asmeninio ir šeimos augimo, terapijos procesu.

 

—————————————–

 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS apie sisteminę-fenomenologinę kryptį bei šeimos konsteliacijų metodą galite rasti čia:

www.konsteliacijos-d.lt (skyriuje SPECIALISTAMS)

 

 

 

 

Registruotis ir dėl papildomos informacijos, bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

 

 

VšĮ „SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS“

El.p.:  info@konsteliacijos-d.lt

Tel.: 8 620 91691, 8 637 74700

www.konsteliacijos-d.lt

 

Registruojantis prašome nurodyti:

 

1. Vardą, pavardę.

2. Išsilavinimą ir specialybę.

3. Miestą.

4. Kontaktinius duomenis: tel. nr., pagrindinį el. pašto adresą.

5. Ar bus reikalingas susipažinimas su šiuo metodu „0“ modulyje (terapinis seminaras – klientų situacijų sprendimai, darbas rate, paaškinimai)?

6. Ar reikalingas vertimas seminaruose, kurie vyks rusų kalba?

 

 

Jūsų kolegų, specialistų rate galime surengti papildomus seminarus susipažinimui su šia sritimi.