c.jungNaujai pasirodęs mokslinis darbas dar kartą aptaria psichoanalizės pionieriaus Karlo Jungo įžvalgas, sujungdamas jo mintis apie sapnų simbolius su metodu, padėsiančiu gerinti psichinės sveikatos priežiūrą.

Dr. Lancas Stormas, Adelaidės  psichologijos mokyklos universiteto vizituojantis mokslo darbuotojas, tiki, kad sapnų įvaizdžiai gali daug papasakoti apie žmonių psichikos problemas ir palengvinti gydymo procesą.

Dvidešimto amžiaus pradžioje Jungas pasiūlė, kad sapnų simboliai arba archetipai — tai senoviniai įvaizdžiai, kylantys iš žmonijos kolektyvinės pasąmonės. Jis tikėjo, kad sapnų simboliai gali papasakoti apie žmogaus emocinę būseną, o tai padeda labiau suprasti žmogų ir pritaikyti efektyvesnį gydymą.

Stormo naujasis darbas, pasirodęs internete, „Tarptautiniame Jungo studijų žurnale“ (angl. „International Journal of Jungian Studies“), palaiko Jungo teorijas ir rekomenduoja, kad sapnų analizė būtų toliau tęsiama, siekiant klinikinių tikslų.

„Jungas labai domėjosi mene, religijoje, mitologijoje ir sapnuose atsikartojančiais vaizdiniais įvairiose civilizacijose“, — paaiškino Stormas.

„Kaip archetipinius jis išskyrė šiuos įvaizdžius: Herojaus, kaip siekiama tikslų, Šešėlio, dažnai priskiriamo neigiamiems asmenybės aspektams, Anima, simbolizuojančio moteriškumo pradą vyre, Animus, simbolizuojančio vyriškumą moteryje, Seno išminčiaus ir Didžiosios motinos.

Sapnuose kyla dar šimtai kitų įvaizdžių ir simbolių, kuriems dažnai priskiriamos tam tikros reikšmės, kaip, tarkime, plakanti širdis (reiškia „geranoriškumą“) ar ouroboros — savo uodegą ryjanti gyvatė (reiškia „amžinybę“).

Kai kurie simboliai susiję su baime arba vyriškumu, jėgos pojūčiu, noru būti išganytam, t.t.

Jungo teorijoje šie simboliai išreiškia pasąmonę, jie leidžia pažvelgti į smegenų „pasąmoninį kodą“, kurį, mūsų nuomone, galima iššifruoti“,— paaiškino jis.

Stormas mano, kad Jungo teorijos yra vertingos praktine prasme ir galėtų išplėsti pacientų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, gydymo galimybes.

„Mūsų tyrimas parodo, kad sapnų simbolius galima aiškinti ne tik atsitiktinai spėjimo būdu —archetipiniai simboliai ir atitinkamos jų reikšmės gali būti įrodomi objektyviai. Tai gali labai pasitarnauti klinikinėje praktikoje,— tikina jis, — mes tikim, kad, pavyzdžiui, sapnų analizė gali palengvinti depresijos gydymą. Šis klausimas sulaukia vis daugiau dėmesio, nes žinoma, kad į depresiją linkę žmonės patiria užsitęsusius greitų akių judesių (angl. REM) periodus, kurie yra tiesiogiai susiję su emocijų apdorojimu ir sapnais“.