emocinė prievartaEmocinę prievartą nėra lengva pastebėti, emociškai kitus išnaudojantys žmonės ir emocinę prievartą patiriantys asmenys gali net nežinoti, kad tai vyksta.

Emocinė prievarta gali pridaryti daugiau žalos nei fizinė prievarta, nes tokiu būtų pakertama mūsų savivertė. Emocinė prievarta gali suluošinti tikrąsias mūsų asmenybes, nes leidžiame, kad mus formuotų tai, kas nėra tikra. Emocinės prievartos atvejų gali pasitaikyti tarp tėvo ir vaiko, vyro ir žmonos, tarp giminaičių ir tarp draugų.

Prievartautojas primeta savo žodžius, požiūrį ir veiksmus nieko neįtariančiai aukai, o to priežastis dažniausia ta, kad jie patys nėra neišsigydę savo vaikystės žaizdų, kurios dabar verčia juos žaloti kitus.

Keliaudami per šias sritis, atsakykite į šiuos klausimus ir pastikrinkite, ar neišnaudojate kitų ir patys neesate išnaudojami:

 1. Pažeminimas, menkinimas, nesiskaitymas, neigimas, teisimas, kritikavimas:
  • Ar kas nors iš jūsų šaiposi ar žemina jus prieš kitus?
  • Ar jus erzina, naudoja sarkazmą, kad jus pažemintų ar sumenkintų?
  • Kai reaguodami į tai pasiskundžiate, ar jums atsako, kad „tai tebuvo pokštas“ ir kad jūs pernelyg jautrus(-i)?
  • Ar jums sako, kad jūsų nuomonė ar jausmai ne tokie, kokie turėtų būti?
  • Ar iš jūsų juokiasi, nesiskaito su jumis, nekreipia dėmesio į jūsų nuomonę, mintis pasiūlymus ir jausmus?
 1. Dominavimas, kontrolė ir gėda:
  • Ar jaučiate, kad su jumis elgiamasi kaip su vaiku?
  • Ar jus nuolat taiso ir peikia, nes jūsų elgesys „netinkamas“?
  • Ar jaučiatės, lyg turėtumėte gauti leidimą prieš kur nors eidami arba priimdami net nereikšmingus sprendimus?
  • Ar kontroliuojamos jūsų išlaidos?
  • Ar su jumis elgiamasis kaip su žemesniu?
  • Ar jūs verčiami jaustis, lyg kitas žmogus visada teisus?
  • Ar jums nuolat primenami jūsų trūkumai?
  • Ar menkinami jūsų pasiekimai, siekiai, planai ar netgi tai, kas esate?
  • Ar sulaukiate nepritariančių, ignoruojančių ar smerkiančių žvilgsnių, komentarų ir elgesio?
 2. Kaltinimas, smulkmeniški ir neracionalūs reikalavimai ir lūkesčiai, savo trūkumų neigimas:
  • Ar kas nors kaltina jus išsigalvotais dalykais, kurie, tikrai žinote, nėra tiesa?
  • Ar tie asmenys nesugeba patys iš savęs pasijuokti?
  • Ar jie yra itin jautrūs, kai iš jų šaiposi arba nepagarbiai komentuoja kiti?
  • Ar jiems sunku atsiprašyti?
  • Ar jie teisinasi dėl savo elgesio ir yra linkę kaltinti kitus ar aplinkybes dėl savo klaidų?
  • Ar jie juos pravardžiuoja ar klijuoja jums etiketes?
  • Ar jie jus kaltina dėl savo problemų ir nepasitenkinimo?
  • Ar jie nuolat pažeidžia ribas ir negerbia pagrįstų jūsų prašymų?
 3. Emocinis atstumas ir „atsitvėrimas tylos siena“, izoliacija, emocinis aplaidumas:
  • Ar kas nors bendraudamas su jumis demonstruoja nepasitenkinimą rūgščia veido mina, specialiai nerodo dėmesio ir jausmų?
  • Ar tie asmenys nepatenkina esminių poreikių ar kaip bausmę jus apleidžia ir ignoruoja?
  • Ar jie vaidina aukas, norėdami suversti jums kaltę, užuot prisiimdami atsakomybę už savo veiksmus ir mintis?
  • Ar jie nekreipia dėmesio ir nesirūpina, kaip jūs jaučiatės?
  • Ar jie neparodo empatijos ir neklausinėja jūsų, norėdami iš jūsų sužinoti daugiau informacijos?
 4. Abipusė priklausomybė ir susipainioję santykiai
  • Ar kas nors elgiasi su jumis ne su kaip atskira asmenybe, bet savo paties pratęsimu?
  • Ar tie asmenys nesaugo jūsų asmeninių ribų ir skleidžia informaciją, kurios nepatvirtinote?
  • Ar jie negerbia jūsų prašymų ir elgiasi taip, kaip jiems atrodo, kad bus geriausia jums?
  • Ar jie reikalauja iš jūsų nuolatinio kontakto, nors patys nesusikūrė sveikos paramos sistemos tarp savo bendraamžių?

Aurorius MARIA BOGDANOS

Šaltinis psychcentral.com/blog/archives/2013/02/20/signs-of-emotional-abuse/