Dėmesingu įsisąmoninimu grįsti metodai psichologijoje ir medicinoje
Praktiniai 2 dienų seminarai Vilniuje

Silent-Journey-The-Neuroscience-of-MindfulnessĮvadinis seminaras (I-oji pakopa): 2014 m. kovo 28 d. (penkt.) – kovo 29 d. (šešt.)
II-oji pakopos seminaras: 2014 m. gegužės 23 d (penkt.) – gegužės 24 d. (šešt.)
Kviečiame susipažinti su naujų kognityvinės ir elgesio terapijos krypčių, Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo (angl. Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu pagrįstos kognityvinės terapijos (angl. Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT) principais bei praktinio taikymo galimybėmis.
Įvadiniame (I-osios pakopos) seminare bus supažindama su svarbiausiais MBCT ir MBSR metodikų principais bei šių intervencijų taikymu įvairių sutrikimų atvejais. Didelė dalis laiko bus skirta praktiniam svarbiausių technikų, sudarančių šių metodikų pagrindą, mokymuisi.
Analogiški dviejų dienų mokymai jau buvo organizuoti 2011, 2012 ir 2013 metais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje ir sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo bei gerų vertinimų.
II-osios pakopos seminaras bus skirtas asmenims, dalyvavusiems I-ojoje mokymų pakopoje arba jau turintiems pagrindines dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstų intervencijų žinias (pvz., anksčiau dalyvavusiems 2 dienų ir/arba 8 savaičių užsiėmimuose ir pan.). Seminare bus supažindinama su specialių dėmesingu įsisąmoninimu grįstų intervencijų taikymu stiprinant atsparumą stresui, gerinant kognityvinius (pažintinius) gebėjimus, emocines funkcijas bei pasitikėjimą savimi, gydant nerimo, nuotaikos, psichosomatinius bei valgymo sutrikimus (impulsyvų valgymą, antsvorį bei nutukimą). Vienas iš seminaro akcentų bus specialios dėmesingo valgymo pratybos.
Seminaras skirtas: psichoterapeutams, psichologams, gydytojams ir asmenims, besidomintiems dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstų metodikų taikymu sveikatingumo tikslais. Dalyviams bus išduodami VšĮ Neuromedicinos Institutas pažymėjimai.
Šiuo metu kognityvinė ir elgesio terapija (KET) tapo visuotinai pripažinta ir daugumoje valstybių vyraujančia bei viena iš nedaugelio įrodymais pagrįsta psichoterapijos forma. Jos naujosios atšakos, įsisąmoninimu (angl. mindfulness) pagrįstos intervencijos, yra vieni sparčiausiai pasaulyje populiarėjančių psichologinės pagalbos metodų, priskiriamos naujausios (vadinamosios trečiosios vystymosi bangos) KET kryptims. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos sėkmingai taikomos ne tik mažinant stresą ir lėtinį skausmą, bet ir pasikartojančios depresijos, nerimo sutrikimų, priklausomybių, valgymo ir asmenybės sutrikimų, netgi psichozių gydymui. Šiuo metu dėmesingo įsisąmoninimo metodikos vis plačiau pradėtos naudoti vaikams ir paaugliams tiek gydant nervų-psichikos ir elgesio sutrikimus, tiek mokyklų mokymo programose. Daugelyje šalių jos taip pat įtrauktos į sveikatos priežiūros specialistų rengimo programas, be kita ko rekomenduojama ir kaip puiki savireguliacijos priemonė. Per pastaruosius dešimt metų milžinišku greičiu augo mokslinių publikacijų šia tema skaičius pripažintuose moksliniuose žurnaluose. Įsisąmoninimu pagrįstos intervencijos klinikinėje praktikoje jau įsitvirtino tokiose šalyse kaip JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Norvegija, Kanada, Australija ir kt.
Organizatorius: VŠĮ „Neuromedicinos institutas“. Lektoriai – sertifikuoti dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstų metodų mokytojai: gydytojas psichoterapeutas, med. dr. Julius Neverauskas ir psichologė Giedrė Žalytė.
Registruotis galima į kurį nors vieną (I arba II pakopos) seminarą arba į abu seminarus iš karto. Kaina už vieną (pirmąjį arba antrąjį) seminarą (2 dienas) – 199 Lt, jeigu iš įstaigos dalyvauja > 2 asmenys – 179 Lt. Užsiregistravusiems ir sumokėjusiems iki kovo 17 d. taikoma papildoma 15 Lt nuolaida asmeniui už seminarą. Į kainą įskaičiuota kavos/arbatos pertraukos.
Užsiregistravusiems į abu seminarus iš karto taikoma bendra kaina su nuolaida už abu seminarus – 369 Lt, jeigu iš įstaigos dalyvauja > 2 asmenys 339 Lt už keturias dienas. Užsiregistravusiems ir sumokėjusiems iki kovo 17 d. taikoma papildoma 25 Lt nuolaida asmeniui už abu seminarus.
Abiejų seminarų pradžia pirmąją dieną – 10 val., pabaiga – 18.15 val., antrąją dieną pradžia – 9 val., pabaiga – 18.15 val.
Vietų skaičius ribotas. Išsamesnė informacija ir registracija (būtina!) el. paštu reda.repeckaite@neuromedicina.lt arba tel. (8 610) 31301.
ĮVADINIO (I PAKOPOS) SEMINARO PROGRAMA
Pirmoji diena (kovo 28 d., penktadienis)
9.00-10.00 – Registracija
10.00-11.30- Julius Neverauskas. Svarbiausios šiandieninės kognityvinės ir elgesio terapijos kryptys ir naujovės. Dėmesingas įsisąmoninimas (mindfulness). Įvadas, teorija, praktikos pagrindai. (I dalis)
11.30-11.45 – Kavos/arbatos pertrauka
11.45-13.30 – Julius Neverauskas. Giedrė Žalytė. Svarbiausios šiandieninės kognityvinės ir elgesio terapijos kryptys ir naujovės. Dėmesingas įsisąmoninimas (mindfulness). Įvadas, teorija, praktikos pagrindai. (II dalis). Praktinis technikų ir intervencijų demonstravimas.
13.30-15.00 – Pietų pertrauka (Dėmesingo valgymo pagrindai)
15.00-16.30 – Giedrė Žalytė. Kaip įsisąmoninimo praktika veikia žmogaus neurofiziologiją ir psichologiją? Mokslinis dėmesingo įsisąmoninimo intervencijų pagrindimas ir tyrimų duomenys. Įsisąmoninimu ir dėmesingumu pagrįstų intervencijų taikymas įvairių sutrikimų atvejais. Dėmesingo įsisąmoninimo praktikos. „Kūno skenavimo“ technika.
16.30-16.45 – Kavos/arbatos pertrauka
16.45-18.15 – Julius Neverauskas. Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo bei Įsisąmoninimu pagrįstos kognityvinės terapijos struktūra ir pagrindai. Dėmesingų fiziniai pratimai ir jų taikymas. Grupinės praktikos, skirtos įžvalgoms paskatinti.
Antroji diena (kovo 29 d., šeštadienis)
9.00-10.30 – Julius Neverauskas. Meditacijos pagrindai ir jos taikymo klinikinėje praktikoje galimybės.
10.30-10.45 – Kavos/arbatos pertrauka
10.45-12.15 – Giedrė Žalytė. Dėmesingo įsisąmoninimo praktikos. Sėdėjimo meditacija. Grupinės praktikos, skirtos įžvalgoms paskatinti.
12.15-12.30 – Kavos/arbatos pertrauka
12.30-14.00 – Julius Neverauskas, Giedrė Žalytė. Standartinio klinikinėje praktikoje taikomo 8 savaičių Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo (MBSR) kurso praktinis pristatymas. Dėmesingo įsisąmoninimo pratimų, taikomų klinikinėje praktikoje mokymasis gyvai.
14.00-15.00 – Pietų pertrauka (Dėmesingo valgymo pagrindai)
15.00–16.30 – Julius Neverauskas, Giedrė Žalytė. Standartinio 8 savaičių Įsisąmoninimu pagrįstos kognityvinės terapijos kurso (MBCT) praktinis pristatymas. Dėmesingo įsisąmoninimo pratimų, taikomų klinikinėje praktikoje mokymasis gyvai.
16.30-16.45 – Kavos/arbatos pertrauka
16.45-18.15 – Julius Neverauskas, Giedrė Žalytė. Teorinės medžiagos ir praktinio darbo aptarimas bei apibendrinimas. Klausimai-atsakymai. Diskusijos.
II PAKOPOS SEMINARO PROGRAMA
Pirmoji diena (gegužės 23 d., penktadienis)
9.00-10.00 – Registracija
10.00-11.30- Julius Neverauskas. Dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos intervencijos: aktualijos ir naujovės. Supažindinimas su seminaro praktikomis.
11.30-11.45 – Kavos/arbatos pertrauka
11.45-13.30 – Julius Neverauskas. Giedrė Žalytė. Atsparumas stresui ir jo stiprinimas. Praktinis technikų ir intervencijų demonstravimas.
13.30-15.00 – Pietų pertrauka (Dėmesingo valgymo pagrindai)
15.00-16.30 – Julius Neverauskas. Giedrė Žalytė. Žmogaus kognityvinių gebėjimų didinimas. Dėmesingo įsisąmoninimo praktikos.
16.30-16.45 – Kavos/arbatos pertrauka
16.45-18.15 – Julius Neverauskas. Giedrė Žalytė. Dėmesingu įsisąmoninimu grįstų intervencijų taikymas gydant nerimo, nuotaikos ir psichosomatinius sutrikimus. Dėmesingi fiziniai pratimai ir jų taikymas. Grupinės praktikos, skirtos įžvalgoms paskatinti.
Antroji diena (gegužės 24 d., šeštadienis)
9.00-10.30 – Julius Neverauskas. Giedrė Žalytė. Valgymo sutrikimai (impulsyvus valgymas, antsvoris, nutukimas) ir jų gydymas dėmesingu įsisąmoninimu grįstomis intervencijomis.
10.30-10.45 – Kavos/arbatos pertrauka
10.45-12.15 – Giedrė Žalytė. Emocinių funkcijų reguliavimas. Atjauta, bet ne užuojauta – atjauta grįstų intervencijų psichoterapinis potencialas ir jo naudojimas. Pasitikėjimas savimi ir jo stiprinimas. Dėmesingumu grįstų praktikų demonstravimas.
12.15-12.30 – Kavos/arbatos pertrauka
12.30-14.00 – Julius Neverauskas. Į vis didesnį tylų susikaupimą orientuotų metodų terapinės galimybės. Dėmesingo įsisąmoninimo pratimų, taikomų klinikinėje praktikoje mokymasis gyvai.
14.00-15.00 – Pietų pertrauka (Specialios dėmesingo valgymo pratybos)
15.00–16.30 – Julius Neverauskas, Giedrė Žalytė. Dėmesingo įsisąmoninimo pratimų, taikomų klinikinėje praktikoje mokymasis gyvai. Grupinės praktikos, skirtos įžvalgoms paskatinti.
16.30-16.45 – Kavos/arbatos pertrauka
16.45-18.15 – Julius Neverauskas, Giedrė Žalytė. Teorinės medžiagos ir praktinio darbo aptarimas. Klausimai-atsakymai. Diskusijos.
Atsakingas asmuo Reda Repečkaitė: el.paštas reda.repeckaite@neuromedicina.lt, telefonas (8*610) 31301.